Spør jorda hva den har bruk for

Innen økologisk landbruk snakker vi mye om ei levende matjord, men vet vi egentlig hva det er? Og vet vi hva som skal til for å bygge ei levende matjord? Oppbygging av humus er en nøkkelfaktor for å få ei fruktbar jord.

Tekst: JM Vibhoda Holten, VitalAnalyse

(Artikkelen har stått på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr 4-2016. Last ned artikkelen som PDF.)

Jorda er ikke bare et vekstmedium hvor røttene skal forankres, det er det tynne laget som utgjør forskjellen på frodige planter og misvekst. Når en går i enga eller åkeren, skal en spørre jorda hva den har bruk for. Hvis en gjør det, og gjør det regelmessig, vil en få en del svar. En spadeprøve er et godt og enkelt redskap til dette.

Her vil jeg kort skissere fem trinn som bidrar til å bygge opp jordfruktbarheten og humusinnholdet i jorda. Disse fem trinnene har begynt å bli tatt i bruk i Tyskland, Østerrike og Danmark. Metoden er utviklet av Dietmar Näser og Friedrich Wenz, som arbeider med jordfruktbarhet i Tyskland. Continue reading «Spør jorda hva den har bruk for»

Ny fagdag: Fem trinn til fruktbar jord – 10. februar

På grunn av den store interessen for temaet fruktbar jord, og mange som ikke fikk plass den 12. januar, har vi bestemt oss for å gjenta fagdagen fredag 10. februar.

Vi har på nytt invitert de danske landbruksrådgiverne Martin Beck og Erik Frydenlund som gir ei innføring i metoder som er nesten helt nye for norsk landbruk. Målet er å gjøre jorda levende med økt humusinnhold og forbedret jordstruktur, slik at planteveksten blir bedre og avlingene øker.

Tid: fredag 10. februar 2017 kl 9-17

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo

Elektronisk påmelding innen 7. februar:
https://www.deltager.no/fruktbarjordreprise

Levende jord – vitale planter – gode avlinger

Hovedtema for fagdagen er de fem trinnene:

  1. næringsstoff i balanse
  2. kontinuerlig grønt plantedekke
  3. overflatekompostering
  4. mikrobiell prosesstyring
  5. vitalisering av kulturvekstene

Denne gangen utvider vi fagdagen noe slik at de fem trinnene kan behandles litt grundigere enn det som var mulig den 12. januar. For å få kostnadsdekking er vi også nødt til å øke prisen noe.

PROGRAM

09.00 Registrering / kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Fem trinn til fruktbar jord – del 1 – Martin Beck og Erik Frydenlund
12.30 Lunsj
13.30 Fem trinn til fruktbar jord – del 2 – Martin/Erik
16.00 Avslutning

 

Martin Beck er agronom og utvikler ved Almende ApS – www.almende.dk

Erik Frydenlund er gartner og selvstendig økologisk landbruksrådgiver –www.erikfrydenlund.dk

Du kan også lese et sammendrag om de fem trinnene i kompendiet «Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost (2015)».

Arrangører er VitalAnalyse i samarbeid med foregangsfylkeprosjektet Levende Matjord og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Norges Bondelag.

Kurs i jordfruktbarhet 2017

VitalAnalyse har den store glede og ære av å presentere jordfruktbarhetskurset som er et utdannelsesløp i regenerativt, økologisk landbruk. Det er første gang at dette kurset holdes i Norge. Kurset holdes i et samarbeid mellom Friedrich Wenz (Humus Farming/Wenz Academy), Dietmar Näser (Grüne Brücke) og Martin Beck (Almende ApS).

wenz_naeser_foto

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere våre planter og bygge ei fruktbar jord.

>> Last ned kursprogram her

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:

  1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
  2. trinn: Holde et kontinuerlig grønt plantedekke
  3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
  4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
  5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Kurset begynner den 23.-25. februar 2017 med grunnleggende begrep og forståelse. Dette følges opp med tre todagers feltsamlinger i april, mai og august. Feltsamlingene inneholder både teori og praksis. Til sammen er det ni kursdager. Kurset foregår på tysk med oversettelse til dansk/norsk. Se kursprogram for fullstendig innhold og praktiske opplysninger.

Jordfruktbarhetskurset 2017 arrangeres i samarbeid med VitalAnalyse på vertsgården Fokhol. Kurssted: Fokhol gård, Fokholgutua 216, 2335 Stange – www.fokhol.no.

Påmelding innen 16. februar 2017 til:
– JM Vibhoda Holten, vibhoda @ vitalanalyse.no, mobil 916 98 010 eller
– Kristian Ormset, kristian @ ormset.no, mobil 928 67 402

Les hva to danske kursdeltagere sier om jordfruktbarhetskurset som ble holdt i Danmark i 2016:  Continue reading «Kurs i jordfruktbarhet 2017»

Fagdag – fem trinn til fruktbar jord

VitalAnalyse ønsker i samarbeid med foregangsfylkeprosjektet Levende Matjord og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Norges Bondelag å inviterer til fagdag om hvordan ei fruktbar jord kan bygges.

Tid: 12. januar 2017

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Last ned programmet her.

Det er dessverre ikke lenger ledige plasser på arrangementet.

Vi har invitert de danske landbruksrådgiverne Martin Beck og Erik Frydenlund som gir ei innføring i metoder som er nesten helt nye for norsk landbruk. Målet er å gjøre jorda levende med økt humusinnhold og forbedret jordstruktur, slik at planteveksten blir bedre og avlingene øker.

Hovedtema for fagdagen er de fem trinnene:

1. næringsstoff i balanse
2. kontinuerlig grønt plantedekke
3. overflatekompostering
4. mikrobiell prosesstyring
5. vitalisering av kulturvekstene

Levende jord – vitale planter – gode avlinger

PROGRAM

09.00 Registrering / kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Fem trinn til fruktbar jord – del 1 – Martin Beck og Erik Frydenlund
12.30 Lunsj
13.30 Fem trinn til fruktbar jord – del 2 – Martin/Erik
15.00 Erfaringer som økologisk bonde – Hellek Berge
15.15 Jordkarbon – utvikling av karbonbindende landbrukspraksis – NLR Østafjells
15.30 Presentasjon av feltforsøket i Sigdal – VitalAnalyse
15.45 Avslutning
Martin Beck er agronom og utvikler ved Almende ApS – www.almende.dk

Erik Frydenlund er gartner og selvstendig økologisk landbruksrådgiver –www.erikfrydenlund.dk