Kurs i jordfruktbarhet 2018

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangeres det på nytt slik at flere kan ta del i den nye kunnskapen. I 2018 blir det blir holdt to parallelle kurs – ett på Østlandet og ett i Trøndelag. Kurset som går over fire samlinger og ni hele dager er et utdannelsesløp i regenerativt landbruk. Kurset er åpent for både økologiske og konvensjonelle bønder og gartnere.

Vi har redusert kursprisene! Se mer info lenger ned i teksten.

IMG_20170830_134219 (2)
Jordfruktbarhetskurset 2017 på Fokhol.

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere kulturplantene og bygge ei fruktbar jord med mer humus. Kurset arrangeres på lokale vertsgårder.

>> Last ned kursbrosjyre 2018

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:

  1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
  2. trinn: Hold et kontinuerlig grønt plantedekke
  3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
  4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
  5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Jordfruktbarhetskurset 2018 holdes på Fokhol gård på Stange (for Østlandet) og på Bjerkem i Steinkjer og i Overhalla (for Trøndelag).

Kurset begynner med ei tredagers samling i januar 2018 med grunnleggende begrep og forståelse. Oppstart blir 11.-13. januar på Fokhol, og 22.-24. januar på Bjerkem gård, Steinkjer. Denne teorisamlinga følges opp med tre todagers feltsamlinger i april, juni og september. Feltsamlingene inneholder både teori og praksis. Se kursprogram for fullstendig innhold, priser og praktiske opplysninger.

NYE PRISER (per 18.12.2017): 
21 000 kroner – ordinær pris
18 000 kroner – ansatte fra samme organisasjon og siste års deltakere
14 000 kroner – student og familiemedlemmer

Alle priser er eksklusiv MVA og inkluderer alle måltid under hele kurset. Selve kurset er fritatt MVA, men 25 % kommer i tillegg for måltidene (5000 kr eks. MVA). Overnatting er ikke inkludert i kursprisen.

Modul 1 på Fokhol blir holdt av Dietmar Näser (www.gruenebruecke.de) og Friedrich Wenz (www.humusfarming.de), som utviklet konseptet fem trinn til fruktbar jord. Denne første modulen blir holdt på tysk med oversettelse til dansk/norsk. Kursledere på modul 2, 3 og 4 blir JM Vibhoda Holten og Martin Beck (www.martin-beck.dk) på norsk/dansk.

Påmelding innen 2. januar 2018 (Fokhol) og 14. januar (Bjerkem) til kursarrangør VitalAnalyse:
– Veronica Lilliehöök, veronica @vitalanalyse.no, +47-480 80 126 eller
– JM Vibhoda Holten, vibhoda @vitalanalyse.no, +47-916 98 010

Kontakt Veronica eller Vibhoda hvis du har spørsmål om kurset!

Spør jorda hva den har bruk for

Innen økologisk landbruk snakker vi mye om ei levende matjord, men vet vi egentlig hva det er? Og vet vi hva som skal til for å bygge ei levende matjord? Oppbygging av humus er en nøkkelfaktor for å få ei fruktbar jord.

Tekst: JM Vibhoda Holten, VitalAnalyse

(Artikkelen har stått på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr 4-2016. Last ned artikkelen som PDF.)

Jorda er ikke bare et vekstmedium hvor røttene skal forankres, det er det tynne laget som utgjør forskjellen på frodige planter og misvekst. Når en går i enga eller åkeren, skal en spørre jorda hva den har bruk for. Hvis en gjør det, og gjør det regelmessig, vil en få en del svar. En spadeprøve er et godt og enkelt redskap til dette.

Her vil jeg kort skissere fem trinn som bidrar til å bygge opp jordfruktbarheten og humusinnholdet i jorda. Disse fem trinnene har begynt å bli tatt i bruk i Tyskland, Østerrike og Danmark. Metoden er utviklet av Dietmar Näser og Friedrich Wenz, som arbeider med jordfruktbarhet i Tyskland. Les mer «Spør jorda hva den har bruk for»