Varför ska du beställa en Albrecht analys? 

Därför det är nödvändigt att förstå din utgångspunkt

En Albrecht jordanalys, också kallat basmättningsanalys, är en utvidgad jordanalys som presenterar alla viktiga kemiska förhållanden i jorden, inkluderat mikronäringsämnena/spårämnen.  Analysen är en av de mest allsidiga på marknaden och innehåller en rad faktorer som har betydelse för markens avkastning. Det behövs inga extra analyser – här får du allt på ett och samma ställe.

Många av våra bönder och grönsaksproducenter ser Albrecht jordanalysen som starten på deras arbete mot en högavkastande jord. Balansen mellan de olika näringsämnena i jorden påverkar jordens fysik, något som i sin tur påverkar levnadsvillkoren för jordbiologin. En jord i kemisk balans ger de bästa förutsättningarna både för grödan och jordbiologin. En sådan jord blir också mer levande och medgörlig.

Vi kan inte bygga vår produktion på gissningar. När du beställer en Albrecht jordanalys får du en detaljerad rapport med förekomsten av de olika näringsämnena i jorden samt en 3-åring plan för fördelning och spridning av gödsel och näring, i de mängder som jorden klarar att uppta och omsätta. Vi kan också, som en tilläggstjänst, utarbeta en kalknings- och gödselplan åt dig, med förslag på produkter och mängder, tidspunkter för fördelning etc. Du är oavsett alltid välkommen att kontakta oss med frågor.

albrecht-cyklusEn levande jord, med gröna växter hele året, har en mångfaldig mikroflora, som levererar de näringsämnen som grödan behöver, i rätt mängder och precis när grödan behöver dem. En levande jord innehåller också en mängd småkryp, svampar och bakterier som är avgörande för att kunna öka mullhalten i jorden.
Den levande jorden i balans är näringsrik, håller på vatten i torkperioder och drenerar bra i våta perioder. Den ger näring till avkastningsgrödan och är lätt att arbeta med.
En levande, balanserad jord, med hjälp av levande grödor och en begränsad jordbearbetning, är vägen till ett effektivt, givande och hållbart lantbruk. Den levande jorden jobbar rätt och slätt för dig och kräver mindre insats än en jord i obalans.

Den optimala jorden består avSpadestik i jord albrecht

 • 25% luft
 • 25% vatten
 • 45% mineraler
 • 5% mull

Genom att skapa en gynnsam miljö i rotsonen kommer den biologiska aktiviteten där att sjuda och jordens produktivitet att öka. Det är resultatet av det effektiva samarbetet mellan grödans rötter och jordbiologin.

Vad analyseras det för?

 • Jordens TEC – Katjonbyteskapacitet/ förmåga att hålla på näringsämnen
 • Jordens pH – Aktuell og KCl (reserv aciditet/surhet)
 • Organiskt material
 • Jordens densitet /tendens att packa
 • Mullhaltlagkager.analyse-1
 • Katjoner;
  • Kalcium
  • Magnesium
  • Kalium
  • Natrium
  • Hydrogen
 • Alle katjoner kan analyseras för tillgängliga och låsta jordreserver (stora analysen)
 • Relationstal mellan katjoner ges, baserat på jordtyp
 • Fosfor och miljö för jordens lagringsförmåga
 • Reaktionstal för fosfor, kalium og magnesium
 • Mikronäringsämnen/spårämnen
  • Bor
  • Järn
  • Mangan
  • Koppar
  • Zink
  • Klor (stora analysen)
  • Jod (stora analysen)
  • Molybden (stora analysen)
  • Kobolt (stora analysen)

Analysresultaterna levereras med en 3-års plan för utbalansering av näringsämnen samt en utförlig förklaring av de olika begreppen.

Provtagning av jord

Jordproverna tar du ut själv och skickar direkt till laboratoriet i UK. Det är viktigt att provtagningen blir gjord korrekt så att jordproverna ger en representativ bild av fältet. En utförlig beskrivning av korrekt provtagning hittar du i länken ovan till vänster- “instruktioner för provtagning”.