Vi tilbyder følgende prøvetyper;

Type Nummer Eksempel
Standard prøve (Re: Grüne Brücke)

Indeholder:

 • Jordens TEC – kationbyttekapacitet. Jordens evne til at holde på næringsstoffer. Aktuel og potentiel
 • Jordens pH – Aktuel (H20) og potensiel (KCl)
 • Organisk kullstoff
 • Kationer, plantetilgængelige
  • Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Behov for tildeling
 • Fosfor og svovl
 • ENR- estimert N-frigjøring i vekstsesongen
 • Sporelementer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink
 • Leveres med en anbefaling på tildeling af næringsstoffer og detaljeret forklaring af parametre
A417 Standard_prøve
Utvidet Albrecht prøve:

Indeholder:

 • Jordens TEC – kationbyttekapacitet -aktuel og potentiel. Jordens evne til at holde på næringsstoffer
 • Jordens pH – buffer og potensiel (KCl) pH
 • Organisk materiale
 • Massefylde
 • Organisk kullstoff
 • Tilgjengelig T/C/ha: Tilgjengelig tonn karbon /ha
 • Kationer, plantetilgængelige:
  • Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Jordreserve av kationer /potensiel
  • Behov for tildeling
 • Forholdstal mellem Kationer i forhold til jordtype
 • Indikasjoner på jordbiologi:
  • Fosfor, C:P, pH og SOM -forhold til opbevarings-evne i jorden
 • Sporelementer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink, Klor, Jod, Molybdæn, Kobolt

Analyseresultat afleveres med 3 års plan for balancering af næringsstoffer, mængder og udførlig forklaring på de forskellige parametre.

Den utvidede prøve anbefales første gang du tager jordprøver. Ellers når du ønsker at kunne arbejde langsigtet med din jordsundhed. Tag gerne en stor prøve pr. overordnet jordtype, på marker med højværdiudbytter eller på de marker som driller.

A405 Utvidet prøve
Kompostprøve:

Indeholder analyse af; tørvægt, pH, total carbon, total N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, zink, svovl, calcium, nitrater, natrium og ammoniak

H001 Kompostprøve

Analyse af C:N-forhold (A103). Analyse av forholdet/balansen mellom C (karbon) og N (kvælstof) i jorden. C:N-forholdet siger noget om kvaliteten af det organiske materialet, og hvor stabil det er i jorden. Et lavere C:N-forhold viser lavt kulstofinhold (energi) i forhold til kvælstof, og viser til en bakteriedomineret jord, mere nitrat og mere ustabilt organisk materiale. Analysen kan med fordel bestilles som en ekstra ordre til standard eller utvidet analyse/test.