Arbeid på timebasis

Veiledning, skriving, møtedeltakelse mv.: 900 kr pr time eks mva
Reisetid: 450 kr pr time eks mva

For reiser kommer det i tillegg kostnadsdekning av billetter, mat, overnatting og  eventuell kilometergodtgjørelse.

For arbeider som varer mer enn en uke, som f.eks. utredninger, utarbeidelse av rapporter mv. avtales det pris i hvert enkelt tilfelle.