Spør jorda hva den har bruk for

Innen økologisk landbruk snakker vi mye om ei levende matjord, men vet vi egentlig hva det er? Og vet vi hva som skal til for å bygge ei levende matjord? Oppbygging av humus er en nøkkelfaktor for å få ei fruktbar jord.

Tekst: JM Vibhoda Holten, VitalAnalyse

(Artikkelen har stått på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr 4-2016. Last ned artikkelen som PDF.)

Jorda er ikke bare et vekstmedium hvor røttene skal forankres, det er det tynne laget som utgjør forskjellen på frodige planter og misvekst. Når en går i enga eller åkeren, skal en spørre jorda hva den har bruk for. Hvis en gjør det, og gjør det regelmessig, vil en få en del svar. En spadeprøve er et godt og enkelt redskap til dette.

Her vil jeg kort skissere fem trinn som bidrar til å bygge opp jordfruktbarheten og humusinnholdet i jorda. Disse fem trinnene har begynt å bli tatt i bruk i Tyskland, Østerrike og Danmark. Metoden er utviklet av Dietmar Näser og Friedrich Wenz, som arbeider med jordfruktbarhet i Tyskland. Continue reading «Spør jorda hva den har bruk for»

Fagdag – fem trinn til fruktbar jord

VitalAnalyse ønsker i samarbeid med foregangsfylkeprosjektet Levende Matjord og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells og Norges Bondelag å inviterer til fagdag om hvordan ei fruktbar jord kan bygges.

Tid: 12. januar 2017

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Last ned programmet her.

Det er dessverre ikke lenger ledige plasser på arrangementet.

Vi har invitert de danske landbruksrådgiverne Martin Beck og Erik Frydenlund som gir ei innføring i metoder som er nesten helt nye for norsk landbruk. Målet er å gjøre jorda levende med økt humusinnhold og forbedret jordstruktur, slik at planteveksten blir bedre og avlingene øker.

Hovedtema for fagdagen er de fem trinnene:

1. næringsstoff i balanse
2. kontinuerlig grønt plantedekke
3. overflatekompostering
4. mikrobiell prosesstyring
5. vitalisering av kulturvekstene

Levende jord – vitale planter – gode avlinger

PROGRAM

09.00 Registrering / kaffe
09.30 Velkommen
09.40 Fem trinn til fruktbar jord – del 1 – Martin Beck og Erik Frydenlund
12.30 Lunsj
13.30 Fem trinn til fruktbar jord – del 2 – Martin/Erik
15.00 Erfaringer som økologisk bonde – Hellek Berge
15.15 Jordkarbon – utvikling av karbonbindende landbrukspraksis – NLR Østafjells
15.30 Presentasjon av feltforsøket i Sigdal – VitalAnalyse
15.45 Avslutning
Martin Beck er agronom og utvikler ved Almende ApS – www.almende.dk

Erik Frydenlund er gartner og selvstendig økologisk landbruksrådgiver –www.erikfrydenlund.dk