Ny daglig leder

Rebekka Bond, Sørum. Foto: Lisbeth Lund Andresen

Rebekka Bond er ansatt som ny daglig leder i Vital analyse.

Jeg gleder meg å ta fatt på arbeidet i Vital Analyse der Referansegårdsprosjektet og Albrecht analysene vil stå sentralt i første omgang. Det er nå mange produsenter som er motivert til å endre dyrkingspraksis. Mange produsenter er jo allerede langt på vei med å øke fruktbarheten i jorda, og med å arbeide med naturen, og ikke mot den. Allikevel tror jeg det er et potensiale for at mange flere produsenter fikk økt sin forståelse for jordfruktbarheten og jobbe med biologiske prosesser for å forbedre jordlivet og få det praktiske og teoretiske grunnlaget for å innlemme dette i driften på gården.

Samspillet mellom arter og funksjonene i jorda har i mange sammenhenger blitt neglisjert i landbruket, og det er nå på høy tid å innlemme denne kunnskapen i dagens matproduksjon i større grad. Dette bør bli en viktig del i lokal verdiskaping som baserer seg på fornybare ressurser.

Jeg har et stort engasjement for landbruk og bærekraftig naturforvalting. Jeg har nylig flyttet tilbake gården jeg vokste opp på. Her har jeg utformet et langsiktig prosjekt med beitedyr og arbeid med biologisk mangfold i landskapet.

Min  mastergrad innen bærekraft landbruk ved Høyskolen i Innlandet, samt en rekke kurs og seminarer har vært relevant for å øke kompetansen for en god utvikling for vår matproduksjon og forvaltning av jorda. I forbindelse med studiene har jordfruktbarhet, biologi og jordøkologi stått sentralt.