Grønnsaksproduksjon -på lag med naturen

Tid:  16. november 09.30 -15.30
Sted: Ramne gård, Rammeveien 90, 1545 Hvitsten
Spørsmål kontakt Vitalanalyse på tlf: 45059671 eller rebekka@vitalanalyse.no
pris: 500kr

Velkommen til nettverkssamling med faglig påfyll på Ramme Gård, Hvitsten. Vi gjør et dypdykk i hvordan vi kan jobbe strategisk for for flere nytteinsekt i jorda og over jorda. Vi ser på næringsbalanse, biologiske prosesser i jord og biologisk mangfold i og rundt åkeren.
Program:
10.00 Gunda Thöming Biologisk skadegjørerkontroll på friland. Tilrettelegge buffersoner og jordekanter som leveområder for nyttedyr.
12.00 Lunsj
13.00 Martin Beck: Sammenheng med plantehelse og en levende jord. Praktiske løsninger for en levende jord, æringsbalanse, kompost og strategisk arbeid for en levende jord.
14.30 Malin: Markvandring – gartneri på Ramme Gård
15.30 slutt

Martin Beck: Er fagansvarlig i Vitalanalyse sitt referansegårdsprosjekt. Martin er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Gunda Thöming: Forsker NIBIO- divisjon for bioteknologi og plantehelse. Tenker nytt. Insekter, planteparfyme og blomstrende åkerkant brukt som verktøy i plantevern for mer biologisk mangfold og mindre gift i landbruksarealene og samtidig bedre matkvalitet.

Referansegårdsprosjektet er finansiert gjennom landbruksdirektoratets klima- og miljøprogrammet (KMP). Formålet med prosjektet er å øke jordfruktbarheten og karbonlagringen i norsk jordbruksjord gjennom økt stedtilpasset praktisk og teoretisk kompetanse om regenerativt landbruk blant utøvende bønder og i landbruksfagmiljøet.

Vi har fått støtte fra fylkeskommunen til å arrangere flere samlinger om jordhelse 2021. Samlingene retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere.