Nettverkssamling: tørkesterk, stabil og næringsrik jord med fokus på jordfruktbarhet

Tid: 15. september 09.30 -15.30
Sted: Sørli gård, Rognemyrveien 240, 1746 Skjeberg
Pris: 500 kr
Spørsmål kontakt Vitalanalyse på tlf: 45059671 eller rebekka@vitalanalyse.no

Velkommen til nettverkssamling med faglig påfyll på Sørli Gård, Skjeberg. Runar Sørli har jobbet målrettet mange år for å forbedre jordhelsen på gården. Vi gjør et dypdykk i hvordan vi kan endre biologien i jorda med jordbearbeiding, plantekultur og organisk materiale. Høy plantediversitet i underkultur og fangvekst, samt endringer jordbearbeiding skaper en levende jord med sopphyfer og diversitet i mikrolivet. Det forventes mer nedbør og tøffere værforhold i fremtiden. Mer jordliv kan bidra til å holde vannet på plass og sørge for mindre erosjon og mer plantetilgjengelig vann. Hvilke fordeler har en fruktbar jord for vannmiljøet rundt gården og videre i innsjøer og havet.

Program:

  • 10.00 Kamilla Skaalsveen (Nibio): Koblingen mellom jordhelse og vannkvalitet.
  • 10.40 Martin Beck – metoder for økt jordliv, jordstruktur og næringsbalanse.
  • 12.00 Lunsj
  • 13.00 Vibhoda Holten praktiske løsninger for permanent grønt plantedekke. 
  • 14.00 Runar Sørli Markvandring – Underkultur, fangvekst og kompost. Veien mot bedre jordhelse.
  • 15.30 slutt

Påmelding trykk HER

Vi har fått støtte fra fylkeskommunen til å arrangere flere samlinger om jordhelse  2021. Les mer om samlinger og andre kurs på våre nettsider.

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Runar Sørli er økobonde og tatt i bruk mange regenererende metoder for å øke jordfruktbarheten på gården. Produksjon egg, korn, sau og grønnsaker.

Kamilla Skaalsveen forsker i NIBIO, divisjon for miljø og naturresurser. Kamilla Skaalsveen har mastergrad i økologi og naturforvaltning fra NMBU og doktorgrad fra Universitetet i Gloucestershire, UK, med tittel: “Assessing the impact of no-till on water related soil functions and the role of farmer networks in knowledge exchange and implementation”. Kamillas ekspertise er innen jordhelse, samspillet mellom jord og vann, samt vannkvalitetsindikatorer i ferskvann. Hun har erfaring med medvirkning av interessenter og bruk og integrering av ulike typer kunnskap for å tolke naturvitenskapelige forskningsresultater.

Vibhoda Holten er agroøkolog og selvstendig landbruksrådgiver med 16 års erfaring innen landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regenereres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold.

Dato

sep 15 2021
Expired!

Tid

9:30 am - 3:30 pm