Nettverkssamling: Regenerativ frukt og bær.

Velkommen til nettverkssamling med faglige påfyll om regenerative metoder og erfaringer med bær og fruktdyrking.

Tid:  31. august 09.30 -16.30
Sted: Huldras Hage –
Oppmøte: Hurdal Gjestegård, Landsbyvegen 1, 2090 Hurdal.
Spørsmål kontakt Vitalanalyse på tlf: 45059671 eller rebekka@vitalanalyse.no

Velkommen til nettverkssamling med faglig påfyll i Huldras Hage i Hurdal. Her skal vi besøke Ebbe og Eivind som er drikkevareprodusent med egen frukt og bærhage. Tema for dagen er jordhelse, plantehelse, næringsbalanse i frukthagen. Vi gjør et dypdykk i integrerende metoder for friske planter og næringsrik frukt og bær.

Program:

  • 09.30 Velkommen Eivind Nitter og Ebbe Meinild. High brix farming: friske planter og god vin.

  • 10.30 Martin Beck – regenerative metoder for bedre jordhelse, plantehelse og næringsbalanse i fruktdyrkningen.

  • 12.00 Lunsj

  • 12.30 Markvandring i frukthagen –

  • 14.00 Anders Kopstad – Beitedyr i frukthagen, Helhetlig planlegging av bedriften.

  • 16.30 slutt

Vi har fått støtte fra fylkeskommunen til å arrangere flere samlinger om jordhelse  2021. Det er gratis og delta. Samlingene retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere .

Påmelding trykk her

Nettverkssamlingen befinner seg i Huldras Hage. Her har Eivind Nitter og Ebbe Meinild siden 2018 vært i sving med å etablere to frukt- og bærfelt på til sammen 20 daa. i Hurdal. Råvarene skal vi bruke til å lage drikkevarer (most og sider) og helt fra starten av har vi tenkt råvarer, produksjon og produkt i tett sammenheng.

“På feltene våre har vi rundt 15 ulike eplesorter, pære, rabarbra, solbær, haskap (!), aronia og druer. Vårt mål er enkelt å få så høy kvalitet på råvarene som mulig manifestert i enestående smakskonsentrasjon (eller høy brix om du vil), at dette skal gjenspeiles i produktene, og at også vi og metodene vi utforsker skal være en del av den revolusjonen vi nå ser for drikkevarer tilhørende det nordiske kjøkkenet.

Om du forsøker å sette deg inn i prinsippene bak en moderne tettplanting av epletrær (standard metode også innenfor økologisk jordbruk), så vil du oppdage at dette er et monokulturelt system som i stor grad baserer seg på ekstern input og hvor sykdommer og skadegjørere bekjempes ved symptombehandling (allopatisk tilnærming).

For vårt formål så vi at vi kunne gjøre ting fundamentalt annerledes og satte i gang en kreativ idéstorm som forstatt er i prosess. Inspirert av prinsipper for samplanting og skogshager, og særlig av bøkene til Michael Phillips (The Apple Grower, The Holistic Orchard, Mycorrhizal Planet) vil vi bygge opp et system der fundamental planthelse er bærebjelken (holistisk tilnærming). For å la plantene utvikle seg sunt unngår vi å tilføre systmet lettoppløselig gjødsel, men tilfører/resirkulerer i stedet biologisk materiale for å bygge opp jordlivet — plantene på sin side vil ta opp det de trenger via symbioser med sopp og jordlivet ellers. Etterhvert ser vi at et kjemisk balansert jordsmonn også kan være viktig for at vi skal lykkes, og vi har dermed satt i gang med å utforske den gryende vitenskapen rund dette. Med hjelp fra Vital Analyse vil vi forsøke å samle løse tråder og sette kunnskap ut i praksis under norske forhold.”

Les mer om Huldras hage her

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Andres Kopstad holder er rådgiver og holder kurs i holistic management.

Les mer om Vitalanalyses fagsamlinger og andre kurs på våre nettsider.