Jordfruktbarhetskurs- Modul 3

Velkommen til jordfruktbarhetskurset modul 3 høsten 2021.

Kurset gjennomføres for femte året på rad og har vært fulltegnet alle år. Kurset går over åtte dager og fire moduler og er lagt opp for bønder, gartnere og landbruksrådgivere.

Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. Studenter og andre er også velkommen.

På kurset formidles det fagkunnskap fra hele verden. Metodene er utviklet og utprøvd i praksis og bygger etter hvert på et bredt erfaringsgrunnlag. Grundig undervisning i å forstå det viktigste faglige grunnlaget for ei fruktbar jord. Vurdere tilstanden i jorda (spadeprøve) og hvordan dyrkingstiltak påvirker den. Bruke resultater fra jord- og plantesaftanalyser til å dyrke planter med sterkt rotsystem med mindre sjukdom og skadegjørere. Bruke planter og mikrobiologi til målrettet å binde inn karbon i jorda i form av humus, og redusere nedbrytningsprosesser i jorda (bl.a. nitrattap). Integrere husdyra på gården, slik at disse bidrar til å bygge humus, og gjør melk-, kjøtt- og eggproduksjonen klimavennlig igjen. Lage jordforbedrende midler tilpasset gården (ferment m.m.) for å stimulere jordbiologien og styre de mikrobielle prosessene i jorda. Stimulere plantevekst og motstandskraft ved hjelp av vitaliserende bladsprøytinger. Målet er å øke kvaliteten på kulturplantene for å oppnå bedre produkt- og fôrkvalitet. Jordfruktbarhetskurset vil gå gjennom følgende tema:

 • MODUL 1 – digitalt grunnkurs i mars (to dager med videoopptak) 

   

  MODUL 2 – samspillet mellom plantene og jordmikrobiologien – Nedre Skinnes

  – Mikrobiologiens betydning for plantevekst og humusoppbygging 

  – Tilrettelegging av vekstskifter 

  – En- og tofrøbladete planter

  – Bakterie-soppforholdet i jorda  

  – Ugras som indikatorplanter

  – Framstilling av gårdstilpasset ferment (praksis) 

  – Innarbeiding av grønne planter (flatekompostering), skrellepløying og karbonkonserverende jordarbeiding 

  – Spadeprøve for visuell vurdering av jorda (i praksis) 

  – Markvandring 

   

  MODUL 3 – Behandling av organisk gjødsel og bruk av den nye kunnskapen på gården – Sørli 

  – Beliving og fermentbehandling av husdyrgjødsel (talle og gylle)

  – Framstilling av god kompost (mikrobiell karbonisering m.m.) 

  – Bruk av kompost og husdyrgjødsel 

  – Framstilling av biokull (praksis) 

  – Plantehelse og plantevitalisering 

  – Mikronæringsstoffenes betydning for god plantehelse

  – Fôrdyrking og stell av grasmark 

  – Beite- og grasbasert melkeproduksjon 

  – Integrering av regenerative dyrkingsmetoder i praksis på gården 

  Kurs ved ulike vertsgårder muliggjør både teoretisk og praktisk opplæring, og innsyn i ulike typer jordbruksproduksjoner. Kurset holdes på norsk og dansk.

  Kursdatoer

  • Modul 1: 15. – 16. mars (grunnkurs – digitalt, opptak kan ettersendes)
  • Modul 2: 23. – 24. september, Nedre Skinnes,3535 Krøderen
  • Modul 3: 25. – 26. oktober, Sørli gård, Skjeberg

Kursavgift

 • Modul 1 (digitalt grunnkurs): 2500 kroner
 • Modul 2 og 3 , inkludert måltider og 4 fulle kursdager 11 000 kr 

VI har rabatterte priser for studenter (50%), familie (50%), personer fra samme organisasjon (25%) og tidligere deltagere (25%). Kursprisen er inkl. MVA (0 % MVA på undervisning).

Påmelding

Trykk HER for påmelding  Påmelding er bindende.

Om kurslederne

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Vibhoda Holten er agroøkolog 16 års erfaring i landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regenereres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold.

Følg med på Facebook-siden for mer info. 

Meld deg på VitalAnalyses jordfruktbarhetskurs 2021!

Hvorfor regenerativt jordbruk?

I produksjonslandbruket blir det sjelden tenkt på samspillet mellom planter, jord, og husdyr. Mange steder er jordbiologien svekket, humusinnholdet går ned og plantebestandene er mindre motstandsdyktige mot stress (f.eks. tørke og hete). Jordstrukturen er ofte også påvirket pga. pakkeskader. I åkerbruket med ensidige vekstskifter og mye innsatsfaktorer er lønnsomheten gjerne bare moderat. Næringsstoffsubalanser blir dessuten ofte ikke oppdaget, som gjør at ugrasproblemet øker med økt bruk av innsatsfaktorer som følge. Mange opplever dessuten at avlingene blir lavere enn forventningene. På den andre siden finnes det nå nye metoder og tilnærminger, som f.eks. nye måter å gjødsle på, som gir klare forbedringer i jordlivet og kulturplantenes motstandskraft. Steg for steg kan alternative og gjennomførbare dyrkingstiltak fases inn. Dette vil føre til økt jordfruktbarhet og tilfredsstillende lønnsomhet.