Markdag om regenerativ konvensjonell korndyrking på Ormo i Skjeberg 11. september

På markdagen vil du høre praktiske erfaringer med regenerativt åkerbruk – økologisk og konvensjonelt – og hvordan det kan lykkes uten plog og ugrasmidler. Du vil også lære om hvordan jorda kan bli mer levende, og hvilken betydning jordmikrobiologien har for jordhelse, næringsstoffopptak og bygging av humus (jordkarbon). Velkommen til en markdag med den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus!

MANDAG 11. SEPTEMBER 2023 – Skjeberg, Østfold

Sted: Høk Kro og Motell, Ingedalveien 300, 1746 Skjeberg – Google Kart

Ordstyrer: Kristian Ormset, daglig leder i VitalAnalyse

09.30   Registrering på Høk Kro – kaffe/te

10.00    Velkommen. Hva motiverte meg til å legge om drifta, Dag Molteberg, konvensjonell korndyrker

Ta jordlivet seriøst – det er nøkkelen til næringsstoffopptak, plantehelse og avling. Vibhoda Holten, prosjektleder

Noen resultater fra regenerativ konvensjonell dyrking på Ormo. Dag Molteberg

Hvordan skaffer vi oss «gratis» nitrogen? Hvilke muligheter finnes? Martin Beck, landbruksrådgiver

12.00   Varm lunsj

13.00   Kjøring til Ormo, Rønneldveien 140, 1746 Skjeberg

13.15   Markvandring på Ormo. Praktiske tiltak: underkultur, samdyrking, overflate-kompostering med biofres, dybdeløsning, mineralsk utbalansering, plantevitalisering / bladgjødsling, urteferment, MC-kompostering, biologisk beising av såkorn m.m. Dag Molteberg, Runar Sørli, Ole Martin Hvidsten, Martin Beck og Vibhoda Holten.

            Vi vurderer jordhelsa – et ekspertpanel ser på spadeprøver fra ulik drift i Skjeberg

            Oppsummering ved Martin Beck

Ca kl 15.00 Slutt

Pris: 500 kroner ekskl. MVA per person. Påmelding innen 5. september til https://www.deltager.no/register/435608

En tilsvarende markdag blir arrangert 12. september på Nedre Skinnes ved Krøderen. Denne dagen anbefales i tillegg hvis du vil ha størst mulig faglig utbytte.

Markdagen arrangeres som del av prosjektet «Regenerativ dyrking i praksis – Referansegårder 2021-2023», finansiert av Landbruksdirektoratet. Prosjektledelse: Vibhoda Holten, Sunn Jord.

Arrangør: VitalAnalyse                                                Finansiering: Landbruksdirektoratet og Viken Fylkeskommune