Markdag om regenerativ korndyrking, Hvittingfoss

På markdagen vil du lære om regenerativ korndyrking, og hvordan det kan lykkes i praksis uten plog og ugrasmidler. Nye metoder for jordarbeiding, som overflatekompostering, blir presentert. Ikke minst vil du få ei god innføring i hvordan jordas fruktbarhet, humusinnhold og jordhelse kan bedres. Velkommen til å få et innblikk i den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus!

ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022 – Hvittingfoss

Sted: Fossnes gård, Fossnesveien 53, 3647 Hvittingfoss – Google kart

Last ned PDF av programmet. 

Ordstyrer: Kristian Ormset, daglig leder i VitalAnalyse
09.30   Registrering – kaffe/te
10.00   Velkommen til Fossnes. Hva motiverte meg til å legge om drifta? Tor Helge Brandsæter, økologisk bonde på Fossnes
10.15   Ta jordlivet seriøst – det er nøkkelen til næringsstoffopptak, plantehelse og avling. Vibhoda Holten, prosjektleder
10.45   Hvordan skaffer vi oss «gratis» nitrogen? Hvilke muligheter finnes? Martin Beck, landbruksrådgiver
11.25   Karbon i jord og næringsstoffopptak i planter. Hva er viktig for god jordhelse?  Erik Joner, forsker i Nibio
12.00   Lunsj
13.00   Markvandring. Praktiske tiltak i regenerativt åkerbruk: underkultur, overflatekompostering med biofres, mineralsk utbalansering, plantevitalisering, kvekekontroll uten pløying, holistisk beitebruk, urteferment, behandling av husdyrgjødsel m.m. Tor Helge Brandsæter, Martin Beck og Vibhoda Holten
14.40   Oppsummering med Martin Beck
Ca kl 15.00 Slutt

Pris: 300 kroner per person (inkluderer servering). Påmelding innen 16. september til kristian@ormset.no eller mobil 928 67 402.
En tilsvarende markdag blir arrangert 22. september hos Runar Sørli i Skjeberg. Begge dagene anbefales hvis du vil ha størst mulig faglig utbytte.

Fagdagen arrangeres som del av prosjektet «Regenerativ dyrking i praksis – Referansegårder 2021-2023», finansiert av Landbruksdirektoratet over Klima- og miljøprogrammet. Prosjektledelse: Vibhoda Holten, Sunn Jord, vibhoda@sunnjord.no, mobil 91698010.

Arrangør: VitalAnalyse