Markdag om regenerativ korndyrking på Nedre Skinnes, 12. september

På markdagen vil du lære om regenerativ korndyrking, og hvordan det kan lykkes i praksis uten plog og ugrasmidler. Nye metoder for jordarbeiding, som overflatekompostering, blir presentert. Ikke minst vil du få ei god innføring i hvordan jordas fruktbarhet, humusinnhold og jordhelse kan bedres. Velkommen til å få et innblikk i den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus!

Tid: Tirsdag 12. september 2023

Sted: Krøderen Kro & Motell, Krøderfjordveien 1150, 3535 Krøderen – Google Kart

Ordstyrer: Kristian Ormset, daglig leder i VitalAnalyse

09.30   Registrering på Krøderen Kro – kaffe/te

10.00    Velkommen. Hva motiverte meg til å legge om drifta? Kristoffer Skinnes Svalastog, økologisk bonde på Nedre Skinnes

Ta jordlivet seriøst – det er nøkkelen til næringsstoffopptak, plantehelse og avling. Vibhoda Holten, prosjektleder

Hvordan skaffer vi oss «gratis» nitrogen? Hvilke muligheter finnes? Martin Beck, landbruksrådgiver

11.45   Varm lunsj (hjortegryte m/ dessert)

12.45   Kjøring til Nedre Skinnes, 3535 Krøderen

13.00   Markvandring på Nedre Skinnes Gård. Praktiske tiltak i regenerativt åkerbruk: underkultur, overflatekompostering med biofres, mineralsk utbalansering, plantevitalisering, kvekekontroll uten pløying, urteferment, behandling av husdyrgjødsel, økologisk gris og sau, MC-kompostering m.m. Kristoffer Skinnes Svalastog, Martin Beck og Vibhoda Holten

14.30   Oppsummering ved Martin Beck

Ca kl 14.45 Slutt

Pris: 500 kroner ekskl. MVA per person. Påmelding innen 6. september på https://www.deltager.no/register/Markdagomregenerativkorndyrking_1692644975

En tilsvarende markdag blir arrangert 11. september hos Dag Molteberg i Skjeberg. Denne dagen anbefales i tillegg hvis du vil ha størst mulig landbruksfaglig utbytte.

Fagdagen arrangeres som del av prosjektet «Regenerativ dyrking i praksis – Referansegårder 2021-2023», finansiert av Landbruksdirektoratet. Prosjektledelse: Vibhoda Holten, Sunn Jord.

 

Arrangør: VitalAnalyse

Finansiering: Landbruksdirektoratet og Viken Fylkeskommune