Markdag om regenerativt åkerbruk, Sørli

På markdagen vil du høre praktiske erfaringer med regenerativt åkerbruk – økologisk og konvensjonelt – og hvordan det kan lykkes uten plog og ugrasmidler. Du vil også lære om hvordan jorda kan bli mer levende, og hvilken betydning jordmikrobiologien har for jordhelse, næringsstoffopptak og bygging av humus (jordkarbon). Velkommen til en markdag med den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus!

TORSDAG 22. SEPTEMBER 2022 – Skjeberg, Østfold

Sted: Sørli gård, Rognemyrveien 240, 1746 Skjeberg – Google kart

Last ned PDF av programmet.

Ordstyrer: Kristian Ormset, daglig leder i VitalAnalyse

09.30   Registrering – kaffe/te
10.00   Velkommen til Sørli. Hva motiverte meg til å legge om drifta? Runar Sørli, økologisk bonde / prosjektdeltaker
10.15   Ta jordlivet seriøst – det er nøkkelen til næringsstoffopptak, plantehelse og avling. Vibhoda Holten, prosjektleder
10.40   Noen resultater fra regenerativ konvensjonell korndyrking. Dag Molteberg, konvensjonell korndyrker / prosjektdeltaker
11.15   Hvordan skaffer vi oss «gratis» nitrogen? Hvilke muligheter finnes? Martin Beck, landbruksrådgiver
11.35   Hva gjør mikrobiologien for jorda? Prof. Kamran Shalchian-Tabrizi, SmartSoil / UiO
12.15   Lunsj
13.15   Markvandring. Praktiske tiltak: underkultur, samdyrking, overflatekompostering med biofres, dybdeløsning, mineralsk utbalansering, plantevitalisering, urteferment, behandling av husdyrgjødsel m.m. Runar Sørli, Ole Martin Hvidsten, Dag Molteberg, Martin Beck og Vibhoda Holten.
14.40   Oppsummering ved Martin Beck
Ca kl 15.00 Slutt

Pris: 300 kroner per person (inkluderer servering). Påmelding innen 16. september til kristian@ormset.no eller mobil 928 67 402. Betaling med faktura.

En tilsvarende markdag blir arrangert 21. september hos Tor Helge Brandsæter i Hvittingfoss. Begge dagene anbefales hvis du vil ha størst mulig faglig utbytte.

Markdagen arrangeres som del av prosjektet «Regenerativ dyrking i praksis – Referansegårder 2021-2023», finansiert av Landbruksdirektoratet over Klima- og miljøprogrammet. Prosjektledelse: Vibhoda Holten, Sunn Jord, vibhoda@sunnjord.no, mobil 91698010.

Arrangør: VitalAnalyse