Nettverkssamling: Kontinuerlig grønt plantedekke i kornproduksjonen -for bedre jordhelse.

Tid: 3. november 10.00 -15.00
Sted: Holt gård, Grøumveien 229, 3176 Undrumsdal
Pris: 500 kr

Velkommen til nettverkssamling med faglig påfyll på Holt Gård, Undrumsdal. Vi gjør et dypdykk i hvordan vi kan skape en fruktbar matjord med mindre innsatsmidler og redusert jordbearbeiding.

Program:
10.00 Filmvisning: Overflatekompostering, en mekanisk metode for å avslutte eng/underkultur uten å vende jorda.
10.10 Tor Helge Brandsæter: Erfaringer som økologisk kornbonde uten plog.
10.30 Dag Molteberg: Erfaringer med målrettet arbeid for bedre jordhelse som konvensjonell kornbonde.
11.00 Vibhoda Holten: Kontinuerlig og artsrik plantedekke i et kornsystem.
12.00 Lunsj
13.00 Martin Beck: Målrettet arbeid for en levende matjord for bedre plantehelse.
14.00 Gårdsbesøk: Fossnes Gård Markvandring – Underkultur. Veien mot bedre jordhelse.
15.30 slutt

PÅMELDING: TRYKK HER

Vi har fått støtte fra fylkeskommunen til å arrangere flere samlinger om jordhelse.  Samlingene retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere .

Om foredragsholderne

Tor Helge Brandsæter: Økologisk korn og kjøttfebonde på Fossnes Gård i Hvittingfoss. Deltager i Vitalanalyse sitt referansegårdsprosjekt på 4 året. Gården er debiogodkjent og plogfritt. Har jobbet målrettet for bedre jordfruktbarhet. Så sant det ikke ligger snø på jordet drar vi på slutten av dagen opp til gården hans for å se på rotorfres til overflatekompostering og se på resultater i høstkornåker,

Dag Molteberg: Konvensjonell kornproduksjon i Skjeberg, Østfold. Deltager i Vitalanalyse sitt referansegårdsprosjekt. Jobber målrettet for å endre biologien i jorda med utbalansering og grønt plantedekke for å øke jordfruktbarheten. Han skal fortelle om erfaringer og omstilling.

Martin Beck: Er fagansvarlig i Vitalanalyse sitt referansegårdsprosjekt. Martin er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Vibhoda Holten: Er fagrådgiver til Vitalanalyse sitt referansegårdsprosjekt og veileder bønder til målrettet arbeid for bedre jordhelse. Vibhoda er agroøkolog og selvstendig landbruksrådgiver  med 16 års erfaring i landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regenereres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold.

Referansegårdsprosjektet er finansiert gjennom landbruksdirektoratets klima- og miljøprogrammet (KMP). Formålet med prosjektet er å øke jordfruktbarheten og karbonlagringen i norsk jordbruksjord gjennom økt stedtilpasset praktisk og teoretisk kompetanse om regenerativt landbruk blant utøvende bønder og i landbruksfagmiljøet.

Les mer om samlinger og andre kurs på våre nettsider: https://vitalanalyse.no/events/jordfruktbarhet-…nnsaksproduksjon/ ‎

Spørsmål kontakt Vitalanalyse på tlf: 45059671 eller rebekka@vitalanalyse.no