Sluttseminar i referansegårdsprosjektet, 8. november 2023

Velkommen på sluttseminaret for referansegårdsprosjektet som omhandler regenerativt åkerbruk og korndyrking. Målet med prosjektet har vært å teste metoder som skal gi økt jordhelse, mer humus (jordkarbon) og fruktbar jord på seks gårder – fire økologiske og to konvensjonelle, alle med hovedvekt på åkerbruk og korndyrking.

Sted: Vitenparken i Ås, 1430 Ås – https://vitenparken.no

Tid: 8. november 2023 kl 09.00 – 15.30

Målgrupper: bønder, rådgivere, forvaltning, landbruksforskere, studenter

På sluttseminaret vil du høre om erfaringene med regenerativt åkerbruk – økologisk og konvensjonelt – og hvordan det kan lykkes uten plog og glyfosat. Det blir også foredrag om hvordan jorda kan bli mer levende, og hvilken betydning jordmikrobiologien har for jordhelse, næringsstoffopptak og bygging av humus (jordkarbon/mold).

Det er norske bønder som bygger humus og fruktbar jord i praksis!

I et samarbeid mellom bøndene og rådgiverne har prosjektet med hell prøvd ut og tilpasset ei rekke nye tiltak for norske forhold: allsidig sammensatt underkultur, samdyrking, overflatekompostering med biofres, dybdeløsning, mineralsk utbalansering, plantevitalisering/bladgjødsling, urteferment, behandling av husdyrgjødsel m.m.

Bonden har fått ei ny større agronomisk verktøykasse.

Blant resultatene vi kan vise til er: bedre jordstruktur, mindre ugras, mer humus, økt nitrogeneffektivitet, mer jordliv, bedre plantehelse, redusert og ingen erosjon, bedre vanninfiltrasjon, ugrasregulering uten glyfosat eller dyp jordarbeiding.

Vel møtt til et seminar om den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus!

PROGRAM

Møteleder: Karen Lykke, Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

09.00  Registrering – kaffe og te

09.30 Velkommen – Vibhoda Holten, prosjektleder

09.40-12.00  Presentasjoner:

Hvordan startet prosjektet – behov for endret praksis og tankegang i jordbruket for å øke moldinnhold, jordhelse og jordfruktbarhet – Vibhoda Holten

Hva ligger i begrepet “regenerativt jordbruk”? – Kristian Ormset, daglig leder i VitalAnalyse

Ta jordlivet seriøst – det er nøkkelen til næringsstoffopptak, plantehelse og avling. Hvordan vi har jobbet i prosjektet for å fremme jordhelse OG avling – Martin Beck, rådgiver i prosjektet. Nye verktøy for jord- og planteanalyser, plantemangfold, stimulere jord(mikro)biologien, redusert jordarbeiding m.m.

Keynote: Taking a systems approach – science and practice of soil health – Joel Williams (1 time, på engelsk)

12.10-13.10  Lunsj

13.00  Presentasjoner:

Erfaringer og resultater etter tre år med regenerativ drift på Ormo – Dag Molteberg, prosjektbonde / korndyrker og forsker. Økt moldinnhold, ingen erosjon lenger, økt nitrogeneffektivitet, målbart økt mikroliv, reduserte kostnader til gjødsel og plantevernmidler

Økonomi og kostnader ved regenerativ korndyrking – Kristoffer Skinnes Svalastog, prosjektbonde og ressursøkonomi. Dekningsbidragsanalyser ved regenerativ vs “ordinær” økologisk og konvensjonell planteproduksjon. Kostnader til innsatsfaktorer, avling, inntekt, tilskudd, langsiktig investering i jordkapitalen.

Hvorfor Landbruksdirektoratet velger å satse på denne typen prosjekt – Gunn Eide, seksjonssjef, seksjon miljø og klima i Landbruksdirektoratet

Oppsummering av erfaringer og resultater fra prosjektet – Vibhoda Holten

14.45   Panelsamtale – ordstyrer Karen Lykke

Hva har vi lært gjennom prosjektet? Hva er vegen videre når metodene for økt jordhelse og jordfruktbarhet oppskaleres? Hvordan kan vi fremme effektiv læring hos bønder og i landbruksfagmiljøet for å møte utfordringene i jordbruket? Paneldeltakere: prosjektbøndene, Martin Beck, Vibhoda Holten m.fl.

15.30  Takk for i dag og vel hjem!

(Noen oppdateringer av programmet vil skje.)

Arrangør: VitalAnalyse

Pris: 500 kroner (ordinær), 300 kroner (student / honnør)

Elektronisk påmelding innen 1. november 2023 kl 13.00 – https://www.deltager.no/register/Sluttseminar_regenjordbruk 

Landbruksdirektoratet har finansiert prosjektet med KMP-midler i to faser (2018-2020 og 2021-2023). Sluttseminaret er delfinansiert med midler fra Viken fylkekommune.


Ressurser

Holten, JM (2021). Regenerativt jordbruk – erfaringer fra fire referansegårder på Østlandet 2018-2020. VitalAnalyse, 66 sider. (Sluttrapport fra prosjektets første fase.)

Holten, JM; Molteberg, D; Gauslaa Hårstad, I; Hansen, S (2023). Overflatekompostering med tilsetning av urtefermentet Terra Biosa – Effekter på jordbiologi og nitrogen. NORSØK-rapport nr 2, vol 8, 58 sider.

Holten (2021). Jordhelse i bedring. Nettartikkel.

Holten (2020). Underkultur – viktig verktøy for å bygge fruktbar jord. Nettartikkel.

Holten (2020). Flatekompostering – effektiv metode til humusbygging. Nettartikkel.

Holten (2020). Ugraset er viktige indikatorplanter. Nettartikkel.

Holten (2019). Fruktbar jord. Nettartikkel.

Hugh Lovel. Humus er som et svinghjul. Nettartikkel.

Hugh Lovel. Belgvekstenes store hemmelighet er at de fører oksygen til rotspissene. Nettartikkel.

Elin Wyller (2023). Navigating and negotiating in a new field of knowledge: Norwegian farmers’ journey into regenerative agriculture. Master thesis. SUM/UiO.

Youtubevideo fra Nedre Skinnes:


Omtale av prosjektbøndene og prosjektdeltakerne

Kristoffer Svalastog Skinnes

Tor Helge Brandsæter

Runar Sørli

Ole Martin Hvidsten

Dag Molteberg

Edvard Fosdahl

Martin Beck

Vibhoda Holten

(mer tekst kommer)