Innsending av jordprøver Albrecht

Rutiner ved uttak og forsendelse av Albrecht jordanalyser

Skiftegrensene er ikke det viktigste ved Albrecht-analysen. Prøven er representativ med tanke på jordart, moldinnhold, pH, god eller dårlig plantevekst, hellingsgrad og planteproduksjon. Hvis du dyrker eng og det er ulik alder på enga så må det tas prøver fra begge skiftene. Det må gå åtte uker fra gjødsling/kalking til du kan ta ut prøven.Skiftegrensene er ikke det viktigste ved Albrecht-analysen. Prøven er representativ med tanke på jordart, moldinnhold, pH, god eller dårlig plantevekst, hellingsgrad og planteproduksjon. Hvis du dyrker eng og det er ulik alder på enga så må det tas prøver fra begge skiftene. Det må gå åtte uker fra gjødsling/kalking til du kan ta ut prøven.

 • Ta 6-12 stikk, gjerne i sikk-sakkmønster, ikke lenger ned en 15 cm. Prøver fra engareal må de øverste cm fjernes slik at det ikke blir med torv i prøva. Bland prøva godt sammen. Prøven skal være representativ for areal. Du kan bruke spade eller jordprøvebor. Jo mer presis jordprøve jo mer presist svar.
 • Alle jordprøver fra et skifte/representativt område samles i en bøtte/beholder. Jorden blandes godt før de legges i en plastpose. Dette blir en samleprøve.
 • Hver plastpose med en samleprøve merkes godt med vannbestandig tusjpenn og følgende informasjon:
  • Navn på gården
  • Kort ID nr for. Husk å notere dette ID nummer og koble til skifte slik at du husker det.
 • Rutinene i punktum 1-3 oppe gjentas for alle skifter der det tas ut jordprøver.
 • Prøver skal så tørkes direkte etter uttak. Prøvene må ikke tørkes på høyere enn 40 grader. Forslag til tørkemetode: spre jordprøven ut på en voksduk/papptallerken. La tørke i ca. et døgn.
 • Når jorden er tørr nok så skal den siktes i en sil. Silen skal ha små hull, 2 mm i diameter. Man kan bestille ulike typer jordanalyser, se forklaring lenger ned.
  • For en standard jordprøve (S007): 50g jord
  • For en større analyse, Soil Health Tool (S019), behøves 300g.
 • Er du usikker på hva for prøve du ønsker, send oss 300g og så kan vi avtale type av jordanalyse over telefon før vi sender prøvene til laboratoriet i USA.
 • Den silte jorden puttes i en ren plastpose, en for hver samleprøve. Bruk gjerne plastpose med glidelås lukking. Hver ny pose merkes slik beskrevet i punktum 3 oppe. Trykk ut det meste av luften fra posen.
 • Dersom du ikke ønsker å gjøre jobben med sikting og veging kan de tørkede samleprøvene sendes inn i plastposer (se nedenfor) til oss på VitalAnalyse. Vi kan gjøre jobben for deg mot en internpris på 450 kr/h pluss moms.
 • Før de tørkede samleprøvene sendes til VitalAnalyse skal hver pose rulles/brettes sammen og plastes inn med for eksempel gjennomsiktig gaffa teip. Dette er for å unngå at posene blir ødelagt under transport. Her er det viktig at ID merkingen på posen (se punktum 3 oppe) synes godt gjennom teipen!
 • Legg i lapp med ditt navn, mobilnummer og adresse sammen med jordprøvene i pakken. Send prøvene i luftkonvolutt eller eske. Det beste er om du sender med sporbar Norgespakke: http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/norgespakken-sende-pakke-i-norge

VitalAnalyse kontakter deg når vi fått pakken for å sjekke type av jordanalyse du ønsker, for å få informasjon om neste års avling etc.

VitalAnalyse pakker om prøvene, fyller ut nødvendige import og bestillingsskjemaer og videresender jordprøvene til Brookside Laboratories i USA. Du kan forvente svar på jordanalysene i l a ca 3 uker fra pakken er sendt til USA. Anbefalinger for behandling av hvert skifte inngår i prisen.

Dersom dere har noen spørsmål knyttet til uttak av prøver eller type av jordanalyser som skal bestilles etc. så er dere velkommen å kontakte oss på VitalAnalyse:

Veronica H. Lilliehöök: Mobil: 480 80 126, veronica@vitalanalyse.no

JM Vibhoda Holten: Mobil: 916 98 010, vibhoda@vitalanalyse.no

De vanligste jordanalysene er «S007» og «S019», se link for mer detaljer om alle analyser som kan bestilles: https://www.blinc.com/node/28