Jordfruktbarhetskurset 2020


VitalAnalyse arrangerer for fjerde året jordfruktbarhetskurset i 2020, i samarbeid med Martin Beck. Kurset er ei utdanning i regenerativt landbruk over åtte dager og fire samlinger for bønder, gartnere og landbruksrådgivere. Oppstart er 2.-3. mars 2020 for første samling. 


Gulrot dyrket regenerativt (øverst) uten nematodeangrep og “vanlig” (nederst). Bildet er fra en dansk økologisk grønnsaksdyrker.
Kurs for praktikere i jordbruket

Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. På kurset formidles det ny fagkunnskap fra hele verden. Metodene er utviklet og utprøvd i praksis og bygger etterhvert på et bredt erfaringsgrunnlag. 

I løpet av vekstsesongen vil du lære å:

 • forstå det viktigste faglige grunnlaget for ei fruktbar jord
 • vurdere tilstanden i jorda (spadeprøve) og hvordan dyrkingstiltak påvirker den
 • bruke resultater fra jord- og plantesaftanalyser til å dyrke planter med sterkt rotsystem med mindre sjukdom og skadegjørere
 • bruke planter og mikrobiologi til målrettet å binde inn karbon i jorda i form av humus, og redusere nedbrytningsprosesser i jorda (bl.a. nitrattap)
 • integrere husdyra på gården, slik at disse bidrar til å bygge humus, og gjør melk-, kjøtt- og eggproduksjonen klimavennlig igjen
 • lage jordforbedrende midler tilpasset gården (ferment m.m.) for å stimulere jordbiologien og styre de mikrobielle prosessene i jorda
 • stimulere plantevekst og motstandskraft ved hjelp av vitaliserende bladsprøytinger
 • måle og øke kvaliteten på kulturplantene for å oppnå bedre produkt- og fôrkvalitet
Hvorfor regenerativt jordbruk?

I produksjonslandbruket blir det sjelden tenkt på samspillet mellom planter, jord, og husdyr. Mange steder er jordbiologien svekket, humusinnholdet går ned og plantebestandene er mindre motstandsdyktige mot stress (f.eks. tørke og hete). Jordstrukturen er ofte også påvirket pga. pakkeskader. I åkerbruket med ensidige vekstskifter og mye innsatsfaktorer er lønnsomheten gjerne bare moderat. Næringsstoffsubalanser blir dessuten ofte ikke oppdaget, som gjør at ugrasproblemet øker med økt bruk av innsatsfaktorer som følge.

Mange opplever dessuten at avlingene blir lavere enn forventningene. På den andre siden finnes det nå nye metoder og tilnærminger, som f.eks. nye måter å gjødsle på, som gir klare forbedringer i jordlivet og kulturplantenes motstandskraft. Steg for steg kan alternative og gjennomførbare dyrkingstiltak fases inn. Dette vil føre til økt jordfruktbarhet og tilfredsstillende lønnsomhet.

Om samlingene

På de fire kurssamlingene over åtte dager går vi gjennom dette fagstoffet:

1. Regenerativt jordbruk – nye veier i plantedyrkinga – jorda i fokus

 • Grunnlaget for prosessene i jorda, næringsstoffbalanse i jorda – utvidet jordanalyse (Albrechtanalyse), likevekt som grunnlag for plantehelse, optimert jordarbeiding

2. Samspillet mellom planter og jordmikrobiologi

 • Mikrobiologien (bakteriene og soppen) sin betydning for plantevekst og humusoppbygging
 • De ulike kulturplantenes og vekstskiftets betydning for en mangfoldig jordmikrobiologi
 • Funksjonen til ugraset
 • Mikrobiell prosesstyring (MPS) og framstilling av ferment
 • Innarbeiding (flatekompostering) av grønne plantebestand

3. Holde plantene friske – aktuelle tiltak og hvordan effekten kan måles på plantene

 • Bruke spadeprøve m.m. for å vurdere tilstanden i jorda og
 • Bruke bladsaftanalyser
 • Plantevitalisering for å øke avling og kvalitet
 • Legge til rette vekstskifter‚ underkulturer og fangvekster i praksis

4. Behandling av organisk gjødsel og bruk av den nye kunnskapen på gården

 • Beliving og fermentering av organisk gjødsel
 • Kompostering i teori og praksis (mikrobiell karbonisering)
 • Integrering av regenerative dyrkingsmetoder i praksis på gården
Kursdatoer 
 • Samling 1: 2. – 3. mars på Fokhol gård, Stange
 • Samling 2: 23. – 24. april, Sørli gård, Skjeberg
 • Samling 3: 29. – 30. juni, Nedre Skinnes, Krøderen
 • Samling 4: 24. – 25. september, Sørli gård evt. en annen gård 

Kurssamlingene blir holdt på vertsgårder hvor vi kombinerer teori med praksis. Kurset holdes på norsk og dansk.

Kursavgift

18 000 kr per person (14 000 kr for siste års deltakere og ansatte fra samme bedrift; 9 000 kr for familiemedlemmer og studenter). Kursavgifta er fritatt MVA. Overnatting og mat kommer i tillegg. Mat (tre måltid per dag alle kursdager) blir ca 6000-7000 kr inkl. MVA per person. Vi er behjelpelige med å organisere overnatting.

Om oss

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 18 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og hvordan dette kan gjøres i praksis. www.martin-beck.dk.

Vibhoda Holten er agroøkolog og fagleder i VitalAnalyse med 15 års erfaring i landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at det blir mer bærekraftig og produktivt basert på lokale ressurser. Mobil +47-916 98 010, vibhoda@vitalanalyse.no.