Biologisk analyse (mikroskopering)

Framgangsmåte for innsending av jordprøve til biologisk analyse

Bestill mikroskopering med bestillingsskjemaet på nett eller last ned utskriftsvennlig pdf-versjonen og legg den i pakken med jordprøvene. Vennligst skriv navn og dato tydelig på hver prøvepose.

Jordprøven(e) skal sendes til Katelyn Solbakk, Liengrenda 407, 3691 Gransherad. Når du har sendt jordprøven(e), gi beskjed per epost til katelyn@vitalanalyse.no med opplysning om sporingsnummeret på pakken.

  • Legg hver jordprøve på ca 200 gram/2 dl i en plastpose (1 liters) med zip-lukking. Lukk den godt slik at mest mulig luft blir fanget i posen. Legg så prøvene i en egnet eske.
  • Jordprøver som skal til biologisk analyse (mikroskopering) er ferskvare. Det er derfor viktig at prøven kommer framtil analyse så fort som mulig etter uttak. Det er også viktig at jordorganismene har litt luft på reisen.
  • Det beste er om du sender med en sporbar Norgespakke: http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/norgespakken-sende-pakke-i-norge
  • Ta kontakt med Katelyn Solbakk, katelyn@vitalanalyse.no, mobil 988 53 619 (skriv på norsk, snakk på engelsk) om du har spørsmål.

Om du vil sende inn prøve av Aerob KompostKultur (AKKU)/kompostte, skal du bruke ei tett 0,5 liters brusflaske med en fjerdedel AKKU og resten luft.

Hva er fordelene med å gjøre en jordbiologisk analyse?

Amoeba update smaller
En amøbe i jord, tegnet av Katelyn Solbakk. Se mer av hennes kunstverk på protozoaprincess.com

Jordmikrober spiller en avgjørende rolle i å bygge ei sunn og fruktbar jord. Mikrobiell aktivitet bidrar til å binde jord i aggregater. Det øker jordens evne til å holde og drenere vann på riktig måte, motstå erosjon fra vind og vann, og bidrar til å bygge et godt habitat for planter og andre jordlevende organismer. Et robust «soil food web» sikrer også en mangfoldig næringsstoffsyklus. Dette gjør det vanskeligere for skadedyr og patogene organismer å få fotfeste fordi de får mer konkurranse i et slikt økosystem og blir ikke dominerende.

VitalAnalyses biologiske jordanalyse gir deg dypere innsikt i jordens økosystem, noe som kan hjelpe deg med å ta bedre og mer informerte beslutninger om drifta av di jord. Det blir lettere å prioritere hvilke agronomiske tiltak som er nødvendige på din gård. En mer levende jord med en god balanse mellom bakterier og sopper er mer bærekraftig både økonomisk og miljømessig, og gir robuste planter og ofte høyere avling.

Eksempel utrekk fra biologisk analyse rapport