Kontakt

Epost: post@vitalanalyse.no

Telefon: 48080126

Besøksadresse:
VitalAnalyse
Bygdø Kongsgård (ved stallen)
Wedels vei 1
0287 OSLO

Postadresse:
VitalAnalyse
Wedels vei 1
0287 OSLO
Org. nr. 983 494 463 MVA

Adresse for innsending av jordprøver til biologisk analyse (mikroskopering):
Katelyn Solbakk
Liengrenda 407
3691 GRANSHERAD