Kontakt

Epost: post@vitalanalyse.no

Besøksadresse:
VitalAnalyse
Bygdø Kongsgård (ved stallen)
Wedels vei 1
0287 OSLO

Postadresse – inkludert forsendelser av jordprøver for Albrecht jordanalyser:
VitalAnalyse
Wedels vei 1
0287 OSLO
Org. nr. 983 494 463 MVA

Adresse for forsendelse av jordprøver til biologisk analyse (mikroskopi):
Katelyn Weel
Liengrenda 407
3691 GRANSHERAD