Instruksjoner for korrekt udtagning af jordprøver

Det er vigtigt, at du tager jordprøverne korrekt for at give et repræsentativt billede af jorden. Læs nedenstående instruktioner nøje.

Til udtagning af Albrecht jordprøver skal du bruge:

 1. En spand
 2. En spade/jordprøve spyd
 3. En frysepose str. 1-2 liter per samleprøve. (Gjerne med zip-lukking)
 4. Opdel marken i jordtyper, hvis der er stor forskel. Hvis marken består af meget forskellige jordtyper; som f.eks. ler, sand og mosejord, anbefaler vi at der udtages en prøve pr. jordtype.
 5. Undgå led, områder nær høhække, vandbaljer og stier.
 6. Stik spaden ca. 15 cm ned i jorden, vip klumpen lidt op og udtag en lille håndfuld jord i den dybde. Put den i spanden. Bruger du jordprøve spyd skal de øverste 2 cm jord ikke medtages i prøven.
 1. Udtag prøver på tværs af marken i W form – som på billede her til højre
 2. Udtag prøver så repræsentativt som muligt med mindst 10 stik pr. hektar og bland det i spanden til en samleprøve.
 3. Fjern sten, pinde eller andet større materiale.
 4. Undgå at tage prøver 6-8 uger efter gødning eller kalkning
 5. Undgå at tage prøver i frostvejr eller voldsomt regnvejr/vandmættet jord
 6. Bland indholdet i spanden og put 500-600 gram jord i plastposen. Mærk posen med dit navn og markens navn/nummer. Pres så vidt muligt luften ud af posen og luk den tæt til.
 7. Send posen og udfyldt skema direkte til laboratoriet NRM i Storbritannien. Adresse findes på ordreformularen. Bestillingskema kan findes i linke øverst til venstre.
 8. Send prøven så frisk som muligt.