Instruktioner för korrekt provtagning

Det är viktigt att du tar ut jordproverna på rätt sätt för att de ska ge en representativ bild av fältet.  Läs igenom instruktionerna nedanför noga.

För provtagning till Albrechtanalys behöver du följande:
A.    En hink
B.    En spade eller provtagningsborr
C.    En plastpåse (ca 1-2 L) per samlat jordprov. Gärna med zip förslutning.

 1. Dela upp det aktuella fältet om det är stora skillnader på det. Vid olika jordtyper som lera, sand eller silt så rekommenderar vi ett samlat jordprov per jordtyp.
 2. Areal med samma odlingshistorik de sista 10 åren kan slås ihop till ett samlat jordprov.
 3. 5-20 hektar till en provtagning är ok om odlingshistoriken og jordypen är någorlunda den samma.
 4. Undvik följande vid provtagning: väldigt höga eller låga områden, områden nära foderhäckar, vattenkar och djurstigar.
 5. Stick spaden ca 15 cm ned i jorden, vippa upp jordklumpen försiktigt och ta ut en liten handfull jord från jordprofilen. Lägg det i hinken. Om du använder en provtagningsborr; undvik de översta 2 cm av jordprofilen
 6. Ta ut proverna på kryss og tvärs av fältet (W-form) – se bild.
 7. Ta minst 10 provtagningar per 1 hektar och blanda det i hinken till ett samlat jordprov.
 8. Ta bort sten, kvistar och andra större bitar.
 9. Undvik provtagning 6-8 veckor efter gödsling eller kalkning.
 10. Undvik provtagning vid tjäle och kraftigt regn / vattenmättad jord.
 11. Blanda jorden i hinken ordentligt och lägg minst 500 g av jord i plastpåsen (men inte mer än 600 g/prov). Skriv ditt eget namn samt fältnamnet/nr på påsen med spritpenna. Tryck ut luften ur påsen och stäng den ordentligt. Vid flera fält upprepas proceduren ovan.
 12. Skicka påsen/påsarna tillsammans med färdig utfylld beställningsblankett direkt till laboratoriet NRM i UK. Adressen står på bestälnlingsblanketten. Efter Brexit måste tulldeklaration fyllas i på Posten och klistras på paketet. Beställningsblankett hittar du i länk uppe till vänster.
 13. Skicka så färska jordprover som möjligt. Om de behöver stå någon dag innan de skickas – låt påsen stå öppen i utomhustemperatur.
 14. Svar på jordanalysen med gödslings- och kalkningsrekommendationer skickas till dig per mail efter 3-5 veckor. Alla jordprover analyseras på ett ISO-certifierat laboratorium.