Mikrobiell karbonisering

Vi tilbyr kurs og foredrag innen jordfruktbarhet, regenerativt landbruk og kompostering. I 2019 kommer vi på ny tilby kurs i mikrobiell karbonisering  (MC-kompostering), denne gang med mer praktisk fokus.

Mikrobiell karbonisering er en komposterings metode hvor karbon i vedholdig plantemateriale omdannes i en anaerob prosess til stabile og varige humusforbindelser. Humus er avgjørende for ei fruktbar jord.

Metoden mikrobiell karbonisering er etter den tyske biologen Walter Witte (www.mc-bicon.de) og skiller seg fra mange vanlige forestillinger om kompostering i jakten på den ettertraktede humusen.

Målgruppe: bønder, gartnere, landbruksrådgivere, forskere, studenter.

Hold utkikk på vår hjemmeside for kursdato og abonnér på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert i f t kursdatoer og annen relevant informasjon innen jordfruktbarhet:

http://eepurl.com/dIgxpb