Om VitalAnalyse

VitalAnalyse er en stiftelse med mål om å bedre fruktbarheten i matjorda. Rådgiving innen regenerativt landbruk, jordfruktbarhet, og utvidete jordanalyser er våre unike kompetanseområder.

Vi i VitalAnalyse mener det er en tett sammenheng mellom ei frisk jord, friske planter og friske mennesker og dyr. Derfor er det avgjørende at vi har ei matjord med god fruktbarhet. Hva betyr god jordfruktbarhet? Det betyr ei jord med et godt humusinnhold, god jordstruktur, som er biologisk aktiv, og dekket av et mangfold av planter. Det høres enkelt ut, men med våre moderne jordbruksmetoder er dette svært sjelden tilfelle, også innen økologisk jordbruk.

Vårt arbeid er derfor rettet mot å øke jordfruktbarheten og få livet tilbake i matjorda. Dette gjør vi ved hjelp av ulike tiltak som utbalansering av næringstoffer i jorda (Albrecht jordanalyser), mangfoldige grønngjødsel- og fangvekster, gode vekstskifter og ulike metoder for redusert jordpakking.

VitalAnalyse tilbyr rådgiving, kurs og analyser til bønder, hagebrukere og grøntanlegg.