Om VitalAnalyse

VitalAnalyse er en stiftelse med mål om å bedre fruktbarheten i matjorda, særlig innen økologisk jordbruk. Biologiske analyser av jord er vårt unike kompetanseområde.

Vi i VitalAnalyse mener det er en tett sammenheng mellom ei frisk jord, friske planter og friske mennesker og dyr. Derfor er det avgjørende at vi har ei matjord med god fruktbarhet. Hva betyr god jordfruktbarhet? Det betyr ei jord med et godt humusinnhold, god jordstruktur, som er biologisk aktiv, og dekket av et mangfold av planter. Det høres enkelt ut, men med våre moderne jordbruksmetoder er dette svært sjelden tilfelle, også innen økologisk jordbruk.

Vårt arbeid er derfor rettet mot å øke jordfruktbarheten og få livet tilbake i matjorda. Dette gjør vi ved hjelp av god kompost, AKKU (aerob kompostkultur / kompostte), grønngjødsling, gode vekstskifter og metoder for redusert jordpakking.

VitalAnalyse tilbyr rådgiving, kurs og analyser til bønder, hagebrukere og grøntanlegg.