Priser

MIKROSKOPERING (BIOLOGISK JORDANALYSE)

Med mikroskopering kan vi påvise ulike grupper av mikroorganismer i jord og diversitet innen gruppene. Vi gjør også et estimat av antall organismer/biomassenivå i prøven.

Vi gjør analyser av følgende typer jord (pris pr prøve eks mva):

  • Jordbruksjord – 1 500 kr
  • Kompost – 1 800 kr
  • AKKU (kompostte) – 800 kr
  • Golf- og idrettsbaner – 2 000 kr
  • Skogsjord (til bruk som tilsetting til AKKU) – 1000 kr

Framgangsmåte for innsending av jordprøve til biologisk analyse (mikroskopering).

ALBRECHT JORDANALYSER

Standard jordanalyse (S007) – 1 500 kr
Utvidet analyse «jordhelsetest»(S007 + S019) – 2 300 kr

Prisene inkluderer:

1. Ompakking, utfylling av importskjemaer, frakt til USA med sporing
2. Laboratorieanalyser fra Brookside laboratories
3. For hånd beregnede analyser og anbefalinger for hvert skifte. Dette arbeid utføres av Rory Milbank, Senior Consultant ved Brookside Laboratory med mer enn 20 års erfaring av slike analyser av jordprøver fra mange deler av verden.
4. VitalAnalyses tilføyde kunnskap og veiledning i f t jordprøvene og norske forhold. Rory har også mangeårig erfaring av å analyse norsk jord og om norske forhold.

Rutiner ved uttak og forsendelse av Albrecht jordanalyser