Priser

ALBRECHT JORDANALYSER

  • Standard Albrecht jordanalyse (Q29752) – 1 200 NOK / 1300 SEK
  • Stor Albrecht jordanalyse (Q23800) – 3000 NOK / 3100 SEK
  • Kompostanalyse (H001) – 1600 NOK / 1700 SEK

Alle priser er pr prøve eks mva. Vi tar forbehold om prisendringer.

Framgangsmåte for uttak og innsending av jordprøve til Albrecht jordanalyse.

MIKROSKOPERING (BIOLOGISK JORDANALYSE)

Med mikroskopering kan vi påvise ulike grupper av mikroorganismer i jord og diversitet innen gruppene. Vi gjør også et estimat av antall organismer/biomassenivå i prøven.

Vi gjør analyser av følgende typer jord (pris pr prøve eks mva):

  • Jordbruksjord – 1 500 NOK
  • Kompost – 1 800 NOK
  • AKKU (kompostte) – 800 NOK
  • Golf- og idrettsbaner – 2 000 NOK
  • Skogsjord (til bruk som tilsetting til AKKU) – 1000 NOK

Framgangsmåte for innsending av jordprøve til biologisk analyse (mikroskopering).