Biologisk analyse (mikroskopering)

(eks mva)

Ved hjelp av denne analysen får du et spennende innblikk om livet i akkurat din jord og hvor mangfoldig det er. Analysesvarene kan brukes som et verktøy for å forbedre sunnheten og mangfoldet i jorden din. VitalAnalyse og vår samarbeidspartner «Mikroliv» en av veldig få private laboratorier i Norden (kanskje det eneste?) som tilbyr denne typen mikroskoperingsanalyser for kunder.

Her analyseres dine jordprøver i mikroskop og en opptelling og observasjon av de ulike mikroorganismer i jorden gjennomføres samt forekomst av sopp. Mengden sopp i f t mengden bakterier analyseres liksom hva for type mikroorganismer som finnes i prøven (bakterier, sopp, protozoer etc). Rapporter forklarer de ulike funnene og gir en vurdering av mikrobielle aktiviteten i jorda og forklaring av vekten av mangfold i jorden. Indikasjoner på hvorvidt jorden ser ut til å være sunn eller forstyrret gis også. Generelle retningslinjer for å få en sunn jord samt svar på vanlige spørsmål om jordliv gis også i rapporten.

Følgende skjema må fylles ut og følge jordprøvene i posten.  Klikk HER

For detaljer om rapportinnhold, se beskrivelse nedenfor

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori: