Prosjekter

Pågående prosjekter

  • Tre nye år med prosjekt for Regenerativ dyrking i praksis – referansegårder 2021-2023. Prosjekter foregår på seks utvalgte referansegårder hvor vi prøver ut metoder for regenerativt økologisk landbruk og tilpasser til norske forhold (Østlandet). Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratet.
  • Jordfruktbarhetskurset – utdanningsløp i regenerativt økologisk landbruk over fire samlinger og åtte dager gjennom hele sesongen. Kurser starter opp i mars 2021.