Prosjekter

Pågående prosjekter

  • 3-årig prosjekt med tre utvalgte referansegårder hvor vi prøver ut metoder for regenerativt økologisk landbruk og tilpasser til norske forhold (Østlandet). Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratet (2018-2020).
  • Jordfruktbarhetskurset – utdanningsløp i regenerativt økologisk landbruk over fire samlinger og åtte dager gjennom hele sesongen. Kurser pågår på Østlandet i 2020.
  • Samarbeidspartner med Sogn jord- og hagebruksskule (SJH) i 3-årig prosjekt om jordfruktbarhet. Prosjekt er støttet med midler av Landbruksdirektoratet (2018-2020).