Prosjekter

Pågående prosjekter

  • Feltforsøk i Sigdal med ulike organiske gjødseltyper (i samarbeid med Foregangsfylke Levende Matjord og Foregangsfylke økologisk korn)
  • Feltforsøk på Bygdø Kongsgård med grønngjødsling og organiske gjødseltyper
  • Formidlingsprosjekt om jord og jordliv for bønder
  • Jordfruktbarhetskurset – utdanningsløp i regenerativt økologisk landbruk

Samarbeidspartnere