Prosjekter

Pågående prosjekter

  • 3-årig prosjekt med tre utvalgte referansegårder hvor vi prøver ut metoder for regenerativt økologisk landbruk og tilpasser til norske forhold (Østlandet). Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratet (2018-2020).
  • Jordfruktbarhetskurset – utdanningsløp i regenerativt økologisk landbruk over fire samlinger og ni dager gjennom hele sesongen. Nye kurs startes opp i 2019.
  • Feltforsøk i Sigdal med ulike organiske gjødselslag (i samarbeid med Foregangsfylke Levende Matjord og Foregangsfylke økologisk korn) (2015-2018).
  • Feltforsøk på Bygdø Kongsgård.
  • Samarbeidspartner med Sogn jord- og hagebruksskule (SJH) i 3-årig prosjekt om jordfruktbarhet. Prosjekt er støttet med midler av Landbruksdirektoratet (2018-2020).

Samarbeidspartnere