Prosjekter

Pågående prosjekter

  • 3-årig prosjekt med tre utvalgte referansegårder hvor vi prøver ut metoder for regenerativt økologisk landbruk og tilpasser til norske forhold (Østlandet). Prosjektet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratet (2018-2020).
  • Jordfruktbarhetskurset – utdanningsløp i regenerativt økologisk landbruk over fire samlinger og ni dager gjennom hele sesongen. Kurser på Østlandet og i Trøndelag pågår nå i 2019.
  • Feltforsøk, og kurs innen mikrobiell karboniseringskompost og vitalisering av planter pågår i 2019 på Bygdø Kongsgård i samarbeid med dem. Prosjektet er støttet med midler fra Fylkesmannen i Viken og Oslo.
  • Samarbeidspartner med Sogn jord- og hagebruksskule (SJH) i 3-årig prosjekt om jordfruktbarhet. Prosjekt er støttet med midler av Landbruksdirektoratet (2018-2020).