Spør jorda hva den har bruk for

Innen økologisk landbruk snakker vi mye om ei levende matjord, men vet vi egentlig hva det er? Og vet vi hva som skal til for å bygge ei levende matjord? Oppbygging av humus er en nøkkelfaktor for å få ei fruktbar jord.

Tekst: JM Vibhoda Holten, VitalAnalyse

(Artikkelen har stått på trykk i fagbladet Økologisk Landbruk nr 4-2016. Last ned artikkelen som PDF.)

Jorda er ikke bare et vekstmedium hvor røttene skal forankres, det er det tynne laget som utgjør forskjellen på frodige planter og misvekst. Når en går i enga eller åkeren, skal en spørre jorda hva den har bruk for. Hvis en gjør det, og gjør det regelmessig, vil en få en del svar. En spadeprøve er et godt og enkelt redskap til dette.

Her vil jeg kort skissere fem trinn som bidrar til å bygge opp jordfruktbarheten og humusinnholdet i jorda. Disse fem trinnene har begynt å bli tatt i bruk i Tyskland, Østerrike og Danmark. Metoden er utviklet av Dietmar Näser og Friedrich Wenz, som arbeider med jordfruktbarhet i Tyskland. Continue reading «Spør jorda hva den har bruk for»

Kurs i jordfruktbarhet 2017

VitalAnalyse har den store glede og ære av å presentere jordfruktbarhetskurset som er et utdannelsesløp i regenerativt, økologisk landbruk. Det er første gang at dette kurset holdes i Norge. Kurset holdes i et samarbeid mellom Friedrich Wenz (Humus Farming/Wenz Academy), Dietmar Näser (Grüne Brücke) og Martin Beck (Almende ApS).

wenz_naeser_foto

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere våre planter og bygge ei fruktbar jord.

>> Last ned kursprogram her

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:

  1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
  2. trinn: Holde et kontinuerlig grønt plantedekke
  3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
  4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
  5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Kurset begynner den 23.-25. februar 2017 med grunnleggende begrep og forståelse. Dette følges opp med tre todagers feltsamlinger i april, mai og august. Feltsamlingene inneholder både teori og praksis. Til sammen er det ni kursdager. Kurset foregår på tysk med oversettelse til dansk/norsk. Se kursprogram for fullstendig innhold og praktiske opplysninger.

Jordfruktbarhetskurset 2017 arrangeres i samarbeid med VitalAnalyse på vertsgården Fokhol. Kurssted: Fokhol gård, Fokholgutua 216, 2335 Stange – www.fokhol.no.

Påmelding innen 16. februar 2017 til:
– JM Vibhoda Holten, vibhoda @ vitalanalyse.no, mobil 916 98 010 eller
– Kristian Ormset, kristian @ ormset.no, mobil 928 67 402

Les hva to danske kursdeltagere sier om jordfruktbarhetskurset som ble holdt i Danmark i 2016:  Continue reading «Kurs i jordfruktbarhet 2017»