Kurs i jordfruktbarhet 2018

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangeres det på nytt slik at flere kan ta del i den nye kunnskapen. I 2018 blir det blir holdt to parallelle kurs – ett på Østlandet og ett i Trøndelag. Kurset som går over fire samlinger og ni hele dager er et utdannelsesløp i regenerativt landbruk. Kurset er åpent for både økologiske og konvensjonelle bønder og gartnere.

Vi har redusert kursprisene! Se mer info lenger ned i teksten.

IMG_20170830_134219 (2)
Jordfruktbarhetskurset 2017 på Fokhol.

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere kulturplantene og bygge ei fruktbar jord med mer humus. Kurset arrangeres på lokale vertsgårder.

>> Last ned kursbrosjyre 2018

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:

  1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
  2. trinn: Hold et kontinuerlig grønt plantedekke
  3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
  4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
  5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Jordfruktbarhetskurset 2018 holdes på Fokhol gård på Stange (for Østlandet) og på Bjerkem i Steinkjer og i Overhalla (for Trøndelag).

Kurset begynner med ei tredagers samling i januar 2018 med grunnleggende begrep og forståelse. Oppstart blir 11.-13. januar på Fokhol, og 22.-24. januar på Bjerkem gård, Steinkjer. Denne teorisamlinga følges opp med tre todagers feltsamlinger i april, juni og september. Feltsamlingene inneholder både teori og praksis. Se kursprogram for fullstendig innhold, priser og praktiske opplysninger.

NYE PRISER (per 18.12.2017): 
21 000 kroner – ordinær pris
18 000 kroner – ansatte fra samme organisasjon og siste års deltakere
14 000 kroner – student og familiemedlemmer

Alle priser er eksklusiv MVA og inkluderer alle måltid under hele kurset. Selve kurset er fritatt MVA, men 25 % kommer i tillegg for måltidene (5000 kr eks. MVA). Overnatting er ikke inkludert i kursprisen.

Modul 1 på Fokhol blir holdt av Dietmar Näser (www.gruenebruecke.de) og Friedrich Wenz (www.humusfarming.de), som utviklet konseptet fem trinn til fruktbar jord. Denne første modulen blir holdt på tysk med oversettelse til dansk/norsk. Kursledere på modul 2, 3 og 4 blir JM Vibhoda Holten og Martin Beck (www.martin-beck.dk) på norsk/dansk.

Påmelding innen 2. januar 2018 (Fokhol) og 14. januar (Bjerkem) til kursarrangør VitalAnalyse:
– Veronica Lilliehöök, veronica @vitalanalyse.no, +47-480 80 126 eller
– JM Vibhoda Holten, vibhoda @vitalanalyse.no, +47-916 98 010

Kontakt Veronica eller Vibhoda hvis du har spørsmål om kurset!