Kurs i jordfruktbarhet 2017

VitalAnalyse har den store glede og ære av å presentere jordfruktbarhetskurset som er et utdannelsesløp i regenerativt, økologisk landbruk. Det er første gang at dette kurset holdes i Norge. Kurset holdes i et samarbeid mellom Friedrich Wenz (Humus Farming/Wenz Academy), Dietmar Näser (Grüne Brücke) og Martin Beck (Almende ApS).

wenz_naeser_foto

Kurset gir mulighet til, i både teori og praksis, å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan vitalisere våre planter og bygge ei fruktbar jord.

>> Last ned kursprogram her

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:

  1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
  2. trinn: Holde et kontinuerlig grønt plantedekke
  3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
  4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
  5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Kurset begynner den 23.-25. februar 2017 med grunnleggende begrep og forståelse. Dette følges opp med tre todagers feltsamlinger i april, mai og august. Feltsamlingene inneholder både teori og praksis. Til sammen er det ni kursdager. Kurset foregår på tysk med oversettelse til dansk/norsk. Se kursprogram for fullstendig innhold og praktiske opplysninger.

Jordfruktbarhetskurset 2017 arrangeres i samarbeid med VitalAnalyse på vertsgården Fokhol. Kurssted: Fokhol gård, Fokholgutua 216, 2335 Stange – www.fokhol.no.

Påmelding innen 16. februar 2017 til:
– JM Vibhoda Holten, vibhoda @ vitalanalyse.no, mobil 916 98 010 eller
– Kristian Ormset, kristian @ ormset.no, mobil 928 67 402

Les hva to danske kursdeltagere sier om jordfruktbarhetskurset som ble holdt i Danmark i 2016:  Continue reading «Kurs i jordfruktbarhet 2017»