Tjenester

VitalAnalyse tilbyr følgende tjenester:

  • Analyser av jordbiologi (mikroskopering)
  • Albrecht jordanalyser – ulike typer av analyser gjennom Brookside Laboratories
  • Rådgiving om kompost og kompostering
  • Kurs, foredrag og rådgiving om jordfruktbarhet og jordbiologi
  • Kurs om jordlappen – visuell diagnostisering av jord (spadeprøve)