Tjenester

VitalAnalyse tilbyr følgende tjenester:

  • Analyser av jordbiologi (mikroskopering), glødetap og noen kjemiske parametre (pH, ledningstall, nitrat og ammonium)
  • Rådgiving om kompost og kompostering
  • Kurs, foredrag og rådgiving om jordfruktbarhet og jordbiologi
  • Kurs om jordlappen – visuell diagnostisering av jord (spadeprøve)

Priser

Mikroskopering (biologisk jordanalyse)

Med mikroskopering kan vi påvise ulike grupper av mikroorganismer i jord og diversitet innen gruppene. Vi gjør også et estimat av antall organismer/biomassenivå i prøven.

Vi gjør analyser av følgende typer jord (pris pr prøve eks mva):

  • Jordbruksjord – 1 500 kr
  • Kompost – 1 800 kr
  • AKKU (kompostte) – 800 kr
  • Golf- og idrettsbaner – 2 000 kr
  • Skogsjord (til bruk som tilsetting til AKKU) – 1000 kr

I tillegg til mikroskopering måles pH, ledningsevne, nitrat og ammonium. På kompost tas det også en spiretest. (Uten mikroskopering koster spiretest 300 kr, og N-tester inkl. pH- og ledningsevnemåling 500 kr).
Framgangsmåte for innsending av jordprøve til biologisk analyse (mikroskopering).

(Prisene er oppdatert per desember 2016)

Arbeid på timebasis

Veiledning, skriving, møtedeltakelse mv.: 900 kr pr time eks mva
Reisetid: 450 kr pr time eks mva

For reiser kommer det i tillegg kostnadsdekning av billetter, mat, overnatting og  eventuell kilometergodtgjørelse.

For arbeider som varer mer enn en uke, som f.eks. utredninger, utarbeidelse av rapporter mv. avtales det pris i hvert enkelt tilfelle.

Kurs

Introduksjonskurs i jordbiologi og jordhelse 

Foredrag og mikroskopering. Endagskurs på 5 timer

Kurset kan holdes for 2-10 deltakere.
For 2-4 deltakere er det en instruktør.
Fra 5-10 deltaker er det to instruktører.

Pris: 4 000 kr eks mva pr dag og deltaker. Dekning av reise/overnatting kommer i tillegg.

Etter avtale kan det lages kurs for kun en person.