Tjenester

VitalAnalyse tilbyr følgende tjenester:

  • Kurs og foredrag om jordfruktbarhet og jordbiologi
  • Rådgivning og gårdsbesøk om jordfruktbarhet
  • Analyser av jordbiologi (mikroskopering)
  • Albrecht jordanalyser – ulike typer av analyser i samarbeid med Levende Jord i Danmark
  • Rådgiving om kompost og kompostering
  • Visuell diagnostisering av jord (spadeprøve)
  • Salg av næringsmidler for økt jordfruktbarhet (se videre Priser)

 

Nematode 5x7 small
Planter trives i et sunt jordøkosystem. Tegnet av Katelyn Solbakk.