Hvorfor skal du bestille en Albrecht analyse?

Fordi det er nødvendig å kjenne utgangspunktet

En Albrecht jordanalyse, også kalt basemetningsanalyse, er en utvidet jordanalyse som viser på alle nødvendige kjemiske forhold i jorda, inkludert mikronæringsstoffene. Det er en av de mest allsidige jordanalysene på markedet og inneholder en lang rekke faktorer som har betydning for markens utbytte. Det behøves ingen tilleggsanalyser- du får alt på et sted!

Mange av våre bønder og gartnere ser Albrecht jordanalyser som starten på arbeidet for en høytytende jord. Balansen mellom næringsstoffene i jorden påvirker fysiske forhold i jorden, noe som i sin tur påvirker levevilkårene for jordbiologien. En jord i kjemisk balanse danner de beste forutsetningene for planten og jordbiologien. En jord i balanse blir mer levende og mer medgjørlig å arbeide med.
Når du bestiller en Albrecht jordanalyse, får du en detaljert rapport om de forskjellige næringsstoffene som er tilstede i jorda, inkludert en 3-årig plan for tildeling av næring i de mengdene som jorda kan oppta og omsette. Vi kan ikke bygge en god produksjon på gjetninger. I tillegg til rapporten kan vi utarbeide en detaljert kalkings- og gjødslingsplan, med navngitte innsatsprodukter og mengder, som en tilleggstjeneste hvis det er ønskelig. Du er også alltid velkommen at kontakte oss med spørsmål.

albrecht-cyklusEn levende jord, med grønt plantedekken hele året, har en mangfoldig mikroflora, som forsyner planten med de næringsstoff den trenger, akkurat når den trenger dem.  Den inneholder en mengde smådyr, sopp og bakterier, som er avgjørende for humusbygging. Den levende jorden i balanse er næringsrik, den holder på vann i tørre perioder og den drenerer godt i våte perioder. Den leverer næring til kulturveksten og er lett å arbeide med.
En levende jord i kjemisk balanse, ved hjelp av de grønne plantene og en begrenset jordarbeiding, er veien til et effektivt, givende og bærekraftig landbruk. Den levende jorden jobber rett og slett for deg og trenger mindre innsatser enn en ubalansert jord.

Den optimale jorden består av

Spadestik i jord albrecht

 • 25% luft
 • 25% vann
 • 45% mineraler
 • 5% humus

Ved at danne et gunstig miljø i rotsonen vil den biologiske aktiviteten blomstre, og jordproduktiviteten økes som resultat av det effektive partnerskapet mellom plantens røtter og jordbiologien.

Vad analyseres der for?

 • Jordens TEC – Byttekapasitet / evne til å holde på næringsstoffer
 • Jordens pH – Aktuell og potensiell
 • Organisk materiale
 • Jordens tetthet /evne til jordpakking
 • Moldinnholdlagkager.analyse-1
 • Kationer;
  • Kalsium
  • Magnesium
  • Kalium
  • Natrium
  • Hydrogen
 • Alle kationer kan analyseres for tilgengelige og jordbundne reserver (stor analyse)
 • Forholdstall mellom kationer gis, i forhold til jordtype
 • Fosfor og forhold til oppbevaringsevne i jorden
 • Mikronæringsstoffer
  • Bor
  • Jern
  • Mangan
  • Kobber
  • Zink
  • Klor
  • Jod
  • Molybden
  • Kobolt
 • Reaksjonstall for fosfor, kalium og magnesium

Analyseresultatene leveres med 3 års plan for utbalansering av næringsstoffer og en utførlig forklaring av de ulike parameterne.

Uttak av jordprøver

Jordprøvene tar du ut selv og sender direkte til laboratoriet i UK. Det er viktig at uttaket av jordprøver blir gjort riktig slik at de gir et rettvisende bilde av jorden. Utførlig beskrivelse på uttaksprosess finner du her.