Instruksjoner for jordprøveuttak 

Jordprøver sendes direkte til labben i England med tolldeklarasjon og bestillingsskjema. 

 1. Fyll ut  Skjema  som sendes med jordprøvene. Kopi av utfylt skjema må sendes til post@vitalanalyse.no 
 2. Informasjon om TOLLDEKLARASJON må fylles ut og festes på pakken. Det beste er å fylle ut digitalt hos POSTEN
  Adresse og info til labben i England 

Priser:

 • Standard Albrechtanalyse 1500 kr (eks mva)
 • Stor Albrechtanalyse 3200 kr (eks mva)
 • Kompostanalyse 1800 kr (eks mva)
 • Analyse av C/N-forhold 300 kr (eks mva)

Hvorfor skal du bestille en Albrechtanalyse?

Albrechtanalysen hjelper deg å finne jordas kjemiske og fysiske tilstand, som er viktig å vite når du planlegger videre drift. En Albrecht jordanalyse, også kalt basemetningsanalyse, er en utvidet jordanalyse som viser mange viktige kjemiske forhold i jorda, inkludert mikronæringsstoffene. Det er en av de mest allsidige jordanalysene på markedet og inneholder en lang rekke faktorer som har betydning for jordfruktbarheten og avling. Ingen tilleggsanalyser er nødvendig – du får alt på et sted!

Balansen mellom næringsstoffene i jorden påvirker fysiske forhold i jorden, noe som i sin tur påvirker levevilkårene for jordbiologien. Ei jord i kjemisk balanse danner de beste forutsetningene for plantene og jordbiologien. Ei jord i balanse blir mer levende og lagelig. Som et viktig ledd i arbeidet med bedre jordfruktbarhet må man vite utgangspunktet man jobber ut ifra. Da gir Albrechtanalysen mange viktige svar på jordas tilstand.

Vi kan ikke bygge en god produksjon på gjetninger. Når du bestiller en Albrecht jordanalyse, får du en detaljert rapport om de forskjellige næringsstoffene som er tilstede i jorda, inkludert en 3-årig plan for tildeling av næringsstoff i de mengdene som jorda kan oppta og omsette. I tillegg til rapporten kan vi utarbeide en detaljert kalkings- og gjødslingsplan, med anbefalte innsatsmidler og mengder, som en tilleggstjeneste hvis det er ønskelig. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med spørsmål.

albrecht-cyklusEi levende jord, med grønt plantedekke hele året, har en mangfoldig mikroflora som forsyner planten med de næringsstoff den trenger akkurat når den trenger det. Den inneholder en mengde smådyr, sopp og bakterier, som er avgjørende for humusbygging. Den levende jorden i balanse er næringsrik, den holder på vann i tørre perioder og den drenerer godt i våte perioder. Den leverer næring til kulturveksten og er lett å arbeide med. Ei levende jord i kjemisk balanse, ved hjelp av de grønne plantene og en begrenset jordarbeiding, er veien til et effektivt, utbytterikt og bærekraftig landbruk. Den levende jorden jobber rett og slett for deg og trenger mindre innsatser enn en ubalansert jord.

Den optimale jorden består av

Spadestik i jord albrecht

 • 25% luft
 • 25% vann
 • 45% mineraler
 • 5% humus

Ved å danne et gunstig miljø i rotsonen vil den biologiske aktiviteten blomstre, og produktiviteten øke som resultat av det effektive partnerskapet mellom plantens røtter og jordbiologien.

Hva analyseres det for?

 • Jordens TEC – Kationbyttekapasitet / evne til å holde på næringsstoffer
 • Jordens pH – Aktuell og potensiell
 • Organisk materiale (mold)
 • Jordens tetthet
 • Karboninnholdlagkager.analyse-1
 • Kationer;
  • Kalsium
  • Magnesium
  • Kalium
  • Natrium
  • Hydrogen
 • Alle kationer analyseres for tilgjengelige og jordbundne reserver (stor analyse)
 • Forholdstall mellom kationer gis for den aktuelle jordtypen
 • Fosfor og forhold til oppbevaring i jorden
 • Mikronæringsstoffer
  • Bor
  • Jern
  • Mangan
  • Kobber
  • Sink
  • Klor (stor analyse)
  • Jod (stor analyse)
  • Molybden (stor analyse)
  • Kobolt (stor analyse)

Analyseresultatene leveres med en treårig plan for utbalansering av næringsstoffene og en utførlig forklaring av de ulike parameterne.

Uttak av jordprøver

Jordprøvene tar du ut selv og sender direkte til laboratoriet i Storbritannia. Det er viktig at uttaket av jordprøver blir gjort riktig slik at de gir et riktig bilde av jorda. Utførlig beskrivelse av jordprøveuttak finner du HER.

Les instruksen nøye og fyll ut skjema som sendes med jordprøven og kopi av skjema til post@vitalanalyse.no