Vi tilbyr følgende Albrecht analyser:

Type Nummer Eksempel
Standard Albrecht analyse (Re: Grüne Brücke)

Innehold:

 • Jordens TEC – kationbyttekapasitet -aktuell og potensiell
 • Jordens pH – Aktuell (H20) og potensiell (KCl)
 • Humusinnhold
 • Kationer, plantetilgengelige:
  • Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Behov for tildeling
 • Fosfor og svovl
 • ENR- Estimert N-frigivelse i vekstsesongen
 • Mikronæringsstoffer:
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink
 • Leveres med en anbefaling på tildeling av næringsstoffer og utførlig forklaring på de forskjellige parametere.
Q29752 Standard_analyse_s.1
Stor Albrecht analyse:

Innhold:

 • Jordens TEC – kationbyttekapasitet. Jordens evne til å holde på næringsstoffer
 • Jordens pH – Aktuell (H20) og potensiell (KCl)
 • Organisk materiale
 • Massefylde /tetthet i jord / pakking
 • Humusinnhold
 • Tilgjengelig T/C/ha: Tilgjengelig tonn karbon /ha
 • Kationer, plantetilgjengelige:
  • Kalsium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Jordreserve av kationer /potensiale
  • Behov for tildelning
 • Forholdstall mellom Kationer i forhold til jordtype
 • Indikasjoner på jordbiologi:
  • Fosfor, C:P, pH, SOM – forhold til oppbevaringsevne i jord
 • Mikronæringsstoffer
  • Bor, Jern, Mangan, Kobber, Zink, Klor, Jod, Molybden, Kobolt

Analyseresultat leveres med en 3 årsplan for balansering av næringsstoffer og utførlig forklaring på de forskjellige parametere.

Denne analysen anbefales første gang du tar ut jordanalyser, per overordnet jordtype. Ellers når du ønsker å arbeide langsiktig med jorden. Bruk den gjerne på marker med høyt utbytte og/eller problemer.

Q23806 Stor analyse-s.1
Kompostprøve:

Inneholder analyse av; tørrvekt, pH, total karbon, total N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, zink, svovl, kalsium, nitrater, natrium og ammoniakk.

(H001) Kompostanalyse

I tillegg tilbyr vi også en analyse av C:N- forhold: Analyse av forholdet/balansen mellom C (karbon) og N (nitrogen) i jorden. Kan med fordel bestilles som tilleggsbestilling til en standard eller stor analyse oppe.