Biologisk analyse (mikroskopering)

Ved hjelp av denne analysen får du et spennende innblikk i mikrolivet i akkurat din jord og hvor mangfoldig det er. Svarene fra jordanalysen kan brukes som et verktøy for å forbedre sunnheten og mangfoldet i jorden din. VitalAnalyse og vår samarbeidspartner «Mikroliv» er kanskje den eneste leverandøren i Norden utenfor universitetsmiljøet som tilbyr denne typen mikroskoperingsanalyser for kunder.

Her analyseres dine jordprøver i mikroskop og en opptelling og observasjon av de ulike mikroorganismer og sopp/svamp i jorden gjennomføres. Forholdet og mengden sopp i forhold til mengden bakterier analyseres liksom hva for type mikroorganismer som finnes i prøven (bakterier, sopp, ulike typer protozoer etc). Rapporten forklarer de ulike funnene og gir en vurdering av den mikrobielle aktiviteten i jorda. Indikasjoner på jordens sunnhet eller forstyrrelser gis også. Generelle retningslinjer for å få en sunn jord samt svar på vanlige spørsmål om jordeliv gis også i rapporten.
Her kan du lese mer om hva som inngår i en biologisk analyserapport: Eksempel innhold biologisk analyse

NB: Jordprøver for biologisk analayse skal sendes til vår samarbeidspartner:
Mikroliv v. Katelyn Solbakk, Liengrenda 407, 3691 Gransherad.
NB2: Husk tullblankett/tolldeklarasjon for jord som sendes fra utlandet til Norge! Tollverdi/värde som 10 kr. 
Husk/kom ihåg å registrere prøvetakingen i link lenger ned. 

Hvordan ta jordprøver til mikroskopianalyser:

 1. Rydd unna vegetasjon fra overflaten av prøveområdet.

 2. Hent opp jord 0-5 cm dypt.

 3. Ta multiple prøver av området og miks dem sammen for å oppnå en bedre representasjon av området som skal testes.

 4. Ha ca 200g av jorda i en post eller annen lufttett, post-sikker oppbevaring med noe luft. Repeter for hvert område som skal bli testet. Marker tydelig på hver prøve med navn/lokasjon, dato og prøvenummer (dersom det er flere områder som skal testes). Noter ned hvor hver prøve er tatt.

 5. Registrer prøvetakningen her. Vi mottar skjemaet umiddelbart når du trykker «submit», så det er ikke behov for å skrive den ut.

 6. Send prøven(e) til:
  Mikroliv
  Liengrenda 407
  3691 Gransherad

  Ordinær post er ok 🙂

 7. Vent på resultatet!

  Du vil motta en epost så snart vi har motatt prøvene sammen med et estimat på når du kan forvente resultatet (normalt sett er dette mindre enn to uker).

 • NB: For prøver fra utlandet kan et et gebyr/avgift for “lagring” ved norske tollen tilkomme (200-400 kr er det vi sett så langt.) 
 • Ta kontakt med Veronica dersom du har noen spørsmål: veronica@vitalanalyse.no

Hva er fordelene med å gjøre en jordbiologisk analyse?

En amøbe i jord, tegnet av Katelyn Solbakk. Se mer av Katelyns kunstverk på protozoaprincess.com

Jordmikrober spiller en avgjørende rolle i å bygge ei sunn og fruktbar jord. Mikrobiell aktivitet bidrar til å binde jord i aggregater. Det øker jordens evne til å holde og drenere vann på riktig måte, motstå erosjon fra vind og vann, og bidrar til å bygge et godt habitat for planter og andre jordlevende organismer. Et robust «soil food web» sikrer også en mangfoldig næringsstoffsyklus. Dette gjør det vanskeligere for skadedyr og patogene organismer å få fotfeste fordi de får mer konkurranse i et slikt økosystem og blir ikke dominerende.

VitalAnalyses biologiske jordanalyse gir deg dypere innsikt i jordens økosystem, noe som kan hjelpe deg med å ta bedre og mer informerte beslutninger om drifta av di jord. Det blir lettere å prioritere hvilke agronomiske tiltak som er nødvendige på din gård. En mer levende jord med en god balanse mellom bakterier og sopper er mer bærekraftig både økonomisk og miljømessig, og gir robuste planter og ofte høyere avling.