Biologisk analyse (mikroskopering)

Ved hjelp av denne analysen får du et spennende innblikk i mikrolivet i akkurat din jord og hvor mangfoldig det er. Svarene fra jordanalysen kan brukes som et verktøy for å forbedre sunnheten og mangfoldet i jorden din. VitalAnalyse og vår samarbeidspartner «Mikroliv» er kanskje den eneste leverandøren i Norden utenfor universitetsmiljøet som tilbyr denne typen mikroskoperingsanalyser for kunder.

Her analyseres dine jordprøver i mikroskop og en opptelling og observasjon av de ulike mikroorganismer og sopp/svamp i jorden gjennomføres. Forholdet og mengden sopp i forhold til mengden bakterier analyseres liksom hva for type mikroorganismer som finnes i prøven (bakterier, sopp, ulike typer protozoer etc). Rapporten forklarer de ulike funnene og gir en vurdering av den mikrobielle aktiviteten i jorda. Indikasjoner på jordens sunnhet eller forstyrrelser gis også. Generelle retningslinjer for å få en sunn jord samt svar på vanlige spørsmål om jordeliv gis også i rapporten.
Her kan du lese mer om hva som inngår i en biologisk analyserapport:
Eksempel innhold biologisk analyse

Framgangsmåte for bestilling og innsending av jordprøve til biologisk analyse
Fyll ut bestillingsskjema og legg den i pakken sammen med jordprøvene. Vennligst skriv navn, dato og nummer/navn på felt/skifte tydelig på hver prøvepose.

NB: Jordprøven(e) skal sendes til vår samarbeidspartner: Mikroliv v. Katelyn Solbakk, Liengrenda 407, 3691 Gransherad. Når du har sendt jordprøvene, gi beskjed per epost til katelyn@mikroliv.no med opplysning om sporingsnummeret på pakken.

  • Legg hver jordprøve på ca 200 gram/2 dl i en plastpose (1 liters) med zip-lukking. Lukk den godt slik at mest mulig luft blir fanget i posen slik at jordorganismene har litt luft på reisen. Legg så prøvene i en egnet eske.
  • Jordprøver som skal til biologisk analyse (mikroskopering) er ferskvare. Det er derfor viktig at prøven blir sendt så snart som mulig etter uttak. 
  • Det beste er om du sender prøvene med en sporbar Norgespakke: http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/pakker/norgespakken-sende-pakke-i-norge
  • NB: For prøver fra utlandet kan et et gebyr/avgift for “lagring” ved norske tollen tilkomme (200-400 kr er det vi sett så langt.) 
  • Ta kontakt med Veronica dersom du har noen spørsmål: veronica@vitalanalyse.no

Hva er fordelene med å gjøre en jordbiologisk analyse?

En amøbe i jord, tegnet av Katelyn Solbakk. Se mer av Katelyns kunstverk på protozoaprincess.com

Jordmikrober spiller en avgjørende rolle i å bygge ei sunn og fruktbar jord. Mikrobiell aktivitet bidrar til å binde jord i aggregater. Det øker jordens evne til å holde og drenere vann på riktig måte, motstå erosjon fra vind og vann, og bidrar til å bygge et godt habitat for planter og andre jordlevende organismer. Et robust «soil food web» sikrer også en mangfoldig næringsstoffsyklus. Dette gjør det vanskeligere for skadedyr og patogene organismer å få fotfeste fordi de får mer konkurranse i et slikt økosystem og blir ikke dominerende.

VitalAnalyses biologiske jordanalyse gir deg dypere innsikt i jordens økosystem, noe som kan hjelpe deg med å ta bedre og mer informerte beslutninger om drifta av di jord. Det blir lettere å prioritere hvilke agronomiske tiltak som er nødvendige på din gård. En mer levende jord med en god balanse mellom bakterier og sopper er mer bærekraftig både økonomisk og miljømessig, og gir robuste planter og ofte høyere avling.