Albrecht jordanalyser – starten på ditt arbeid for en høytytende jord

En levende jord i balanse jobber for deg! Med en Albrecht jordanalyse får du informasjon om alle nødvendige næringstoffer og forhold i jorden; makro- og mikronæringstoffer, humusinnhold, utbyttekapasitet m.m. 

VitalAnalyse tilbyr fire ulike Albrecht-jordanalyser: 

 • Standard jordanalyse
 • Stor jordanalyse
 • Kompostanalyse
 • Analyse av C/N-forhold/förhållande.

Les mer om innholdet i de ulike analysene her:
Innhold Albrecht jordanalyser

Bestillingsskjema for jordanalyser skal følge jordprøvene i posten.  
Last ned bestillingsskjema/blankett for jordprøver her (NB – ny dansk postadresse): 
Jordprøve skjema_2020

Send kopi/bilde av utfylt skjema til veronica@vitalanalyse.no 

Instruks for uttak og innsending av jordprøve – viktig!
For å ta ut jordprøver til Albrechtanalyse trenger du følgende:

A.    Ei bøtte
B.    En spade eller jordprøvebor / borr
C.    En plastpose (ca 2 L) per samleprøve / samlat jordprov. Gjerne med zip-lock.

 1. Del opp skiftene/fälten dine dersom det er store forskjeller på skiftet. Ved ulike jordtyper som leire, sand eller silt, anbefaler vi at det tas en samleprøve per jordtype.
 2. Unngå / undvik følgende når du tar ut jordprøver: veldig høye og veldig lave områder, områder nært til fôringshekker / foderhäckar, vannbaljer og dyretråkk / djurspår.
 3. Stikk spaden ca 15 cm ned i jorden, vipp jordklumpen forsiktig opp og ta ut en liten håndfull jord fra profilen. Legg det i bøtta. Unngå / undvik de øverste 3 cm av jordprofilen dersom du bruker et jordprøvebor / borr. 
 4. Ta ut prøvene på kryss og tvers av skiftet (W-form) – se bilde til høyre.
 5. Ta ut minst 10 jordprøver/stikk per 10 dekar / 1 hektar og bland i bøtta / hink til én samleprøve.
 6. Ta bort stein, kvist og annet større materiale.
 7. Unngå / undvik å ta ut prøver 6-8 uker etter gjødsling eller kalking.
 8. Unngå prøvetaking ved frost/tele/tjäle og ved kraftig regn / vannfylt jord.
 9. Bland jorda i bøtta/hinken godt og legg 500 g av jorda i plastposen. Skriv ditt eget navn og skiftenavn/fältnamn på posen med vannbestandig tusj/merkelapp. Trykk ut luften fra posen og lukk posen godt. Ved flere skifter / fält gjentar / upprepar du prosedyren ovenfor.
 10. Send posen(e) sammen med utfylt “bestillingsskjema/blankett» til Levende Jord i Danmark, adresse på bestillingsskjemaet. (De videresender til labben i UK).
 11. Send jordprøven(e) så fersk som mulig.
 12. Resultatene fra jordanalysen med anbefalinger sendes til deg på epost etter 3-5 uker. Alle jordprøver analyseres i et ISO-sertifisert laboratorium.