Albrecht jordanalyser

VitalAnalyse tilbyr fire ulike Albrecht-jordanalyser:  Standard analyse, Stor/utvidet analyse, kompostanalyse og analyse av C:N forhold/förhållande. C:N forhold inngår i den store Albrecht analysen. Den kan også bestilles som egen analyse eller som tilleggsbestilling til de andre analysene for 200 NOK ekstra). Her kan du lese mer om innholdet i de ulike analysene: 
Innhold Albrecht jordanalyser_juni 2019

Bestillingsskjema for jordanalyser som skal følge jordprøvene og sendes som kopi til: veronica@vitalanalyse.no finner du her: 
Jordprøve bestillingskjema_blankett

NB instrukser for jordprøveuttak nede MÅ leses før uttak! Ellers risikerer analyse å bli feil / ikke representativ for skiftet.
Instruksjon for uttak og innsending av jordprøve

For å ta ut jordprøver til Albrechtanalyse trenger du følgende:

A.    Ei bøtte
B.    En spade eller jordprøvebor / borr
C.    En plastpose på 4 – 6 liter per samleprøve / samlat jordprov. Gjerne med zip-lock.

 1. Del opp skiftene dine i jordtyper dersom det er stor forskjell. Dersom det er veldig ulike jordtyper som leire, sand eller silt, anbefaler vi at det tas en samleprøve per jordtype.
 2. Unngå / undvik følgende når du tar ut jordprøver: veldig høye og veldig lave områder, områder nært til fôringshekker / foderhäckar, vannbaljer og dyretråkk / spår.
 3. Stikk spaden ca 15 cm ned i jorden, vipp jordklumpen forsiktig opp og ta ut en håndfull jord fra profilet. Legg det i bøtta. Unngå / undvik de øverste 3 cm av jordprofilen dersom du bruker et jordprøvebor / borr. Se bilde nederst. 
 4. Ta ut prøvene på kryss og tvers av skiftet (W-form) – se bilde til høyre.
 5. Ta ut minst 10 jordprøver per 10 dekar / 1 hektar og bland i bøtta til én samleprøve.
 6. Ta bort stein, kvist og annet større materiale.
 7. Unngå / undvik å ta ut prøver 6-8 uker etter gjødsling eller kalking.
 8. Unngå prøvetaking ved frost/tele/tjäle og ved kraftig regn / vannfylt jord.
 9. Bland jorda i bøtta godt og legg 500 g av jorda i plastposen. Skriv ditt eget navn og navn / nummer på skiftet på posen med vannbestandig tusj/merkelapp. Trykk ut luften fra posen og lukk posen godt (gjerne med teip). Ved flere skifter / områden gjentar / upprepar du prosedyren ovenfor.
 10. Send posen(e) sammen med utfylt skjema «Jordprøveskjema/blankett» til laboratoriet i England. 
 11. Send jordprøven(e) så fersk som mulig.
 12. Resultatene fra jordanalysen med anbefalinger sendes til deg på epost etter 3-5 uker. Alle jordprøver analyseres i et ISO-sertifisert laboratorium.