Instruksjoner for riktig uttak av jordprøver

Det er viktig at du tar ut jordprøvene på en riktig måte for å gi et representativt bilden av jorden. Les instruksjonene nedenfor nøye.

For å ta ut jordprøver til Albrechtanalyse trenger du følgende:
A.    Ei bøtte
B.    Et jordprøvebor eller spade
C.    En plastpose (ca 1-2 L) per samleprøve. Gjerne med zip-lukking.

 1. Del opp skiftene dine dersom det er store forskjeller på skiftet. Ved ulike jordtyper som leire, sand eller silt, anbefaler vi at det tas en samleprøve per jordtype.
 2. Unngå følgende når du tar ut jordprøver: veldig høye og veldig lave områder, områder nært til fôringshekker, vannbaljer og dyretråkk.
 3. Stikk spaden ca 15 cm ned i jorden, vipp jordklumpen forsiktig opp og ta ut en liten håndfull jord fra hele profilet. Legg det i bøtta. Unngå de øverste 2 cm av jordprofilet dersom du bruker et jordprøvebor.
 4. Ta ut prøvene på kryss og tvers av skiftet (W-form) – se bilde til høyre.
 5. Ta ut minst 10 jordprøver/stikk per 10 dekar / 1 hektar og bland i bøtta til én samleprøve.
 6. Ta bort stein, kvist og annet større materiale.
 7. Unngå å ta ut prøver 6-8 uker etter gjødsling eller kalking.
 8. Unngå prøvetaking ved frost/tele og ved kraftig regn / vannfylt jord.
 9. Bland jorda i bøtta godt og legg 500- 600 g av jorda i plastposen. Skriv ditt eget navn og skiftenavn på posen med vannbestandig tusj/merkelapp. Trykk ut luften fra posen og lukk posen godt. Ved flere skifter gjentar du prosedyren.
 10. Send posen(e) sammen med utfylt bestillingsskjema direkte til laboratoriet NRM i Storbritannia. Adresse finner du på bestillingsskjema. NB: Tolldeklarasjon må fylles ut ved forsendelsen til Storbritannia.
 11. Send jordprøven(e) så fersk som mulig. Hvis prøven må stå noen dager – la posen stå åpen og i utetemperatur.
 12. Resultatene fra jordanalysen med anbefalinger sendes til deg på epost etter 3-5 uker. Jordprøvene analyseres i ISO-sertifisert laboratorium.