Kurs

Vi på VitalAnalyse gjennomfør flere kurs innenfor jordfruktbarhet og jordhelse i løpet av året. Våre kurs inneholder både teoretisk læring og praktisk læring og tiltak som følger sesongen/det relevante temaet for kurset.

Vi har et lenger kurs i jordfruktbarhet/regenerativt landbruk som går over totalt 9 dager i løpet av sesongen, delt opp på fire samlinger. Dette større kurset er nå inne på tredje året med 20-35 deltaker per år.

Utover det lenger jordfruktbarhetskurset arrangerer vi også kortere, frittstående kurs på ulike temaer innenfor jordfruktbarhet og jordhelse. Her skreddersyr vi gjerne kurs for en gruppe bønder, hagebrukere eller frukt- og bær dyrkere. Som eksempel gjennomfør vi i år et lenger jordfrukbarhetskurs på Østlandet og fire, mer frittstående kursmoduler i Trøndelag.

Vi har også gjennomført flere dagskurser for svenske bønder på temaer som «Introduksjon til økt jordfruktbarhet», «Albrecht jordanalyser» samt «fermentbrygging og flatekompostering». Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få et uforpliktende tilbud på kurs eller seminar.

 

I 2018 og 2019 har VitalAnalyse også gjennomført et par studiereiser til bønder og organisasjoner i Europa som har arbeidet lenge med regenerativt landbruk. Her får deltakerne både møte bønder og høre om deres erfaringer og kunnskaper samt se praktisk på de fremskritt i jordfruktbarhet, humusbygging og avlingsøkninger som de har fått til. VitalAnalyse står gjerne som arrangør og veileder for flere slike studiereiser dersom det høres interessant ut. Ta kontakt med oss dersom dette høres interessant ut.