Velg riktig Albrecht jordanalyse

Standard Albrecht jordanalyse (Q29752) – Re: Grüne Brücke

Innhold:

 • Jordens TEC – evne til å holde på næringsstoff (aktuell og potensiell)
 • Jordens pH – aktiv og buffer
 • Humusinnhold
 • Kationer, plantetilgjengelige:
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
 • Fosfor og svovel
 • Mikronæringsstoff:
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink
 • Analyseresultatene leveres med ei gjødslings- / kalkingsanbefaling

Stor (utvidet) Albrecht jordanalyse (Q23806):

Innhold:

 • Jordens TEC – evne til å holde på næringsstoff
 • Jordens pH – aktiv og buffer
 • Organisk materiale
 • Organisk C / humus
 • Tetthet / densitet
 • Kationer, plantetilgengelige og jordens reserve:
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
 • Forholdstall mellom kationer beregnet i forhold til jordtypen
 • Fosforinnhold og lagringsevne i jorden
 • Mikronæringsstoff:
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink, klor, jod, molybden, kobolt
 • Analyseresultatene leveres med en 3-årig plan for balansering av næringsstoffene, og en utførlig forklaring på de forskjellige parametere i jordanalyserapporten.

 

Vi anbefaler at du bruker denne analysen når du ønsker å arbeide langsiktig med din jordhelse. Ta gjerne en stor Albrecht-analyse per jordtype, på skifter med høyverdikulturer eller på problemskifter/jord.

 

Kompostanalyse (H001):

Innhold:

Analyse av: tørrvekt, pH, total karbon, total-N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, sink, svovel, kalsium, natrium, nitrat og ammoniakk.