Jordfruktbarhetskurset 2021 – første samling 15.-16. mars

VitalAnalyse kommer også i 2021 arrangere jordfruktbarhetskurs. Det blir femte året i rad, med fulltegnede kurs. Kurste går over åtte dager og fire samlinger for bønder, gartnere og landbruksrådgivere. Første kurssamling blir 15.- 16. mars så hold av datoene. Datoer for de tre etterfølgende kurssamlingene legges ut i andre uken i januar. Følg med her og på Facebook-siden vår for mer informasjon: https://www.facebook.com/vitalanalyselab

Nedenfor er informasjon fra årets kurs, 2020.

Deltakere på ei samling av jordfruktbarhetskurset på Fokhol gård.

>> Last ned kursbrosjyra for jordfruktbarhetskurset her (pdf)

Kurs for praktikere i jordbruket

Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. På kurset formidles det ny fagkunnskap fra hele verden. Metodene er utviklet og utprøvd i praksis og bygger etterhvert på et bredt erfaringsgrunnlag.

I løpet av vekstsesongen vil du lære å:

 • forstå det viktigste faglige grunnlaget for ei fruktbar jord
 • vurdere tilstanden i jorda (spadeprøve) og hvordan dyrkingstiltak påvirker den
 • bruke resultater fra jord- og plantesaftanalyser til å dyrke planter med sterkt rotsystem med mindre sjukdom og skadegjørere
 • bruke planter og mikrobiologi til målrettet å binde inn karbon i jorda i form av humus, og redusere nedbrytningsprosesser i jorda (bl.a. nitrattap)
 • integrere husdyra på gården, slik at disse bidrar til å bygge humus, og gjør melk-, kjøtt- og eggproduksjonen klimavennlig igjen
 • lage jordforbedrende midler tilpasset gården (ferment m.m.) for å stimulere jordbiologien og styre de mikrobielle prosessene i jorda
 • stimulere plantevekst og motstandskraft ved hjelp av vitaliserende bladsprøytinger
 • måle og øke kvaliteten på kulturplantene for å oppnå bedre produkt- og fôrkvalitet
Hvorfor regenerativt jordbruk?

I produksjonslandbruket blir det sjelden tenkt på samspillet mellom planter, jord, og husdyr. Mange steder er jordbiologien svekket, humusinnholdet går ned og plantebestandene er mindre motstandsdyktige mot stress (f.eks. tørke og hete). Jordstrukturen er ofte også påvirket pga. pakkeskader. I åkerbruket med ensidige vekstskifter og mye innsatsfaktorer er lønnsomheten gjerne bare moderat. Næringsstoffsubalanser blir dessuten ofte ikke oppdaget, som gjør at ugrasproblemet øker med økt bruk av innsatsfaktorer som følge.

Mange opplever dessuten at avlingene blir lavere enn forventningene. På den andre siden finnes det nå nye metoder og tilnærminger, som f.eks. nye måter å gjødsle på, som gir klare forbedringer i jordlivet og kulturplantenes motstandskraft. Steg for steg kan alternative og gjennomførbare dyrkingstiltak fases inn. Dette vil føre til økt jordfruktbarhet og tilfredsstillende lønnsomhet.

Om samlingene

På de fire kurssamlingene over åtte dager går vi gjennom dette fagstoffet:

1. Nye veier i plantedyrkinga – med jorda i fokus (teoribakgrunn)

 • Grunnlaget for prosessene i jorda med sikte på næringsstofftilgjengelighet og humusbygging, næringsstofflikevekt og plantehelse, utvidet jordanalyse (Albrechtanalyse), optimalisert jordarbeiding

2. Samspillet mellom planter og jordmikrobiologi (praksis og teori)

 • Mikrobiologien (bakteriene og soppen) sin betydning for plantevekst og humusoppbygging
 • De ulike kulturplantenes og vekstskiftets betydning for en mangfoldig jordmikrobiologi
 • Funksjonen til ugraset
 • Mikrobiell prosesstyring (MPS) og framstilling av ferment
 • Innarbeiding (flatekompostering) av levende planter (terminering av foregående kultur)

3. Holde plantene friske – aktuelle tiltak og hvordan effekten kan måles på plantene (praksis og teori)

 • Bruke spadeprøve m.m. for å vurdere tilstanden i jorda
 • Bruke bladsaftanalyser
 • Plantevitalisering for å øke avling og kvalitet
 • Legge til rette vekstskifter‚ underkulturer, grønngjødsling og fangvekster i praksis

4. Behandling av organisk gjødsel og bruk av den nye kunnskapen på gården (praksis og teori)

 • Beliving og fermentering av organisk gjødsel
 • Kompostering i teori og praksis (mikrobiell karbonisering – MC-kompostering)
 • Integrering av regenerative dyrkingsmetoder i praksis på gården
Kursdatoer 
 • Samling 1: 2. – 3. mars på Fokhol gård, Stange
 • Samling 2: 23. – 24. april, Sørli gård, Skjeberg
 • Samling 3: 29. – 30. juni, Nedre Skinnes, Krøderen
 • Samling 4: 24. – 25. september, Sørli gård evt. en annen gård

Kurssamlingene blir holdt på vertsgårder hvor vi kombinerer teori med praksis. Kurset holdes på norsk og dansk.

Kursavgift

18 000 kr per person (14 000 kr for siste års deltakere og ansatte fra samme bedrift; 9 000 kr for familiemedlemmer og studenter). Kursavgifta er fritatt MVA. Overnatting og mat kommer i tillegg. Mat (tre måltid per dag alle kursdager) blir ca 6000-7000 kr inkl. MVA per person. Vi er behjelpelige med å organisere overnatting. Påmelding Påmelding innen 10. februar 2020 til: veronica@vitalanalyse.no, mobil +47-480 80 126.

Vennligst oppgi fullstendig kontaktinfo ved påmelding: navn, org.nummer, adresse, telefonnummer og epostadresse. Etter påmelding mottar du faktura og nærmere informasjon.

Om kurslederne

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 18 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og hvordan dette kan gjøres i praksis. www.martin-beck.dk.

Vibhoda Holten er agroøkolog og fagleder i VitalAnalyse med 15 års erfaring i landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regeneres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold. Mobil +47-916 98 010, vibhoda@vitalanalyse.no.

Se videoer om kursdeltakere fra tidligere jordfruktbarhetskurs: