Jordfruktbarhetskurset 2021

Kurset gjennomføres for femte året på rad og har vært fulltegnet alle år. Kurset går over åtte dager og fire moduler og er lagt opp for bønder, gartnere og landbruksrådgivere.

Deltakere på ei samling av jordfruktbarhetskurset på Fokhol gård.

>> Last ned kursbrosjyren her: Jordkurs_2021_brosjyre

Kurs for praktikere i jordbruket

Kurset retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt. Studenter og andre er også velkommen. På kurset formidles det ny fagkunnskap fra hele verden. Metodene er utviklet og utprøvd i praksis og bygger etter hvert på et bredt erfaringsgrunnlag. 

Grundig undervisning i å

 • Forstå det viktigste faglige grunnlaget for ei fruktbar jord.
 • Vurdere tilstanden i jorda (spadeprøve) og hvordan dyrkingstiltak påvirker den.
 • Bruke resultater fra jord- og plantesaftanalyser til å dyrke planter med sterkt rotsystem med mindre sjukdom og skadegjørere.
 • Bruke planter og mikrobiologi til målrettet å binde inn karbon i jorda i form av humus, og redusere nedbrytningsprosesser i jorda (bl.a. nitrattap).
 • Integrere husdyra på gården, slik at disse bidrar til å bygge humus, og gjør melk-, kjøtt- og eggproduksjonen klimavennlig igjen.
 • Lage jordforbedrende midler tilpasset gården (ferment m.m.) for å stimulere jordbiologien og styre de mikrobielle prosessene i jorda.
 • Stimulere plantevekst og motstandskraft ved hjelp av vitaliserende bladsprøytinger.
 • Måle og øke kvaliteten på kulturplantene for å oppnå bedre produkt- og fôrkvalitet.
Om kursmodulene

På de fire kursmodulene over åtte dager går vi gjennom dette fagstoffet:

1. Nye veier i plantedyrkinga – med jorda i fokus (teoribakgrunn / grunnkurs)

 • Grunnlaget for prosessene i jorda med sikte på næringsstofftilgjengelighet og humusbygging, næringsstofflikevekt og plantehelse, utvidet jordanalyse (Albrechtanalyse), optimalisert jordarbeiding 

2. Samspillet mellom planter og jordmikrobiologi (praksis og teori)

 • Mikrobiologien (bakteriene og soppen) sin betydning for plantevekst og humusoppbygging
 • De ulike kulturplantenes og vekstskiftets betydning for en mangfoldig jordmikrobiologi
 • Funksjonen til ugraset
 • Mikrobiell prosesstyring (MPS) og framstilling av ferment
 • Jordarbeiding og innarbeiding (flatekompostering) av levende planter (terminering av foregående kultur)
 • Dybdeløsning etter Witte-metoden (reduktiv jordarbeiding)

3. Holde plantene friske – aktuelle tiltak og hvordan effekten kan måles på plantene (praksis og teori)

 • Bruke spadeprøve m.m. for å vurdere tilstanden i jorda
 • Bruke bladsaftanalyser
 • Plantevitalisering for å øke avling og kvalitet
 • Legge til rette vekstskifter‚ underkulturer, grønngjødsling og fangvekster i praksis

4. Behandling av organisk gjødsel og bruk av den nye kunnskapen på gården (praksis og teori)

 • Beliving og fermentering av organisk gjødsel
 • Kompostering i teori og praksis (mikrobiell karbonisering – MC-kompostering)
 • Integrering av regenerative dyrkingsmetoder i praksis på gården
Kursdatoer 
 • Modul 1: 15. – 16. mars (grunnkurs – digitalt)
 • Modul 2: 1.-2. juni (utsatt pga. koronarestriksjoner), Sørli gård, Skjeberg
 • Modul 3: 15. – 16. juni, Lørdal gård / TNT Landskap, Sundbyfoss
 • Modul 4: 23. – 24. september, Sørli gård og nabogårder, Skjeberg

Kurs ved ulike vertsgårder muliggjør både teoretisk og praktisk opplæring, og innsyn i ulike typer jordbruksproduksjoner. Kurset holdes på norsk og dansk.

Kursavgift
 1. modul (digitalt grunnkurs): 2500 kroner 
 2. – 4. modul: 4500 kroner per modul  

Modul 1 kan tas separat. Modul 2, 3 og 4 bygger videre på grunnkurset (modul 1) som forutsettes tatt. 

VI har rabatterte priser for studenter (50%), familie (50%), personer fra samme organisasjon (25%) og tidligere deltagere (25%). Kursprisen er inkl. MVA (0 % MVA på undervisning). 

Påmelding
Påmelding til post@vitalanalyse.no.

For spørsmål er du velkommen til å kontakte Vibhoda på mobil +47-916 98 010. 

Vennligst oppgi fullstendig kontaktinfo ved påmelding: navn, org.nummer, adresse, telefonnummer og epostadresse, inkludert faktura epost. Etter påmelding mottar du faktura og nærmere informasjon. Påmelding er bindende. 

Om kurslederne

Martin Beck er selvstendig dansk landbruksrådgiver med 19 års erfaring. Hans spesialområder er jordfruktbarhet, kompostering, korn- og fôrdyrking, grønnsaker og drivhusdyrking. Martins visjon er å bidra til å utvikle et regenerativt og robust landbruk, og sikre gode resultat i praksis. www.martin-beck.dk.

Vibhoda Holten er agroøkolog og fagleder i VitalAnalyse med 16 års erfaring i landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Hans arbeidsfelt er jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking. Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regeneres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold.
Mobil +47-916 98 010, vibhoda@vitalanalyse.no.

Følg med på Facebook-siden for mer info: https://www.facebook.com/vitalanalyselab

Se videoer om kursdeltakere fra tidligere jordfruktbarhetskurs: 

Meld deg på VitalAnalyses jordfruktbarhetskurs 2021!

Hvorfor regenerativt jordbruk?

I produksjonslandbruket blir det sjelden tenkt på samspillet mellom planter, jord, og husdyr. Mange steder er jordbiologien svekket, humusinnholdet går ned og plantebestandene er mindre motstandsdyktige mot stress (f.eks. tørke og hete). Jordstrukturen er ofte også påvirket pga. pakkeskader. I åkerbruket med ensidige vekstskifter og mye innsatsfaktorer er lønnsomheten gjerne bare moderat. Næringsstoffsubalanser blir dessuten ofte ikke oppdaget, som gjør at ugrasproblemet øker med økt bruk av innsatsfaktorer som følge.

Mange opplever dessuten at avlingene blir lavere enn forventningene. På den andre siden finnes det nå nye metoder og tilnærminger, som f.eks. nye måter å gjødsle på, som gir klare forbedringer i jordlivet og kulturplantenes motstandskraft. Steg for steg kan alternative og gjennomførbare dyrkingstiltak fases inn. Dette vil føre til økt jordfruktbarhet og tilfredsstillende lønnsomhet.