Rådgiving

VitalAnalyse tilbyr rådgiving til bønder, hagebrukere, frukt- og bærdyrkere innen jordfruktbarhet og jordhelse. Vi tilbyr rådgiving etter bondens behov og ønske om følgende tema: 

  • Gjennomgang av dagens drift – sette langsiktige mål 
  • Avling og utfordringer – ugras, problemareal etc. 
  • Tolking av Albrecht jordanalyse – valg av riktige kalk- og gjødselmiddel – utarbeide kalkings-/gjødslingsplan
  • Foreslå vekstskifte og underkultur- og grønngjødselblandinger
  • Gjennomgang av eksisterende maskinpark og redskap
  • Utarbeide driftsplan for sesongen

Timepris for rådgiving er 900 kr pr time eks mva. Reisetid: 450 kr pr time eks mva. I tillegg kommer dekking av billetter, mat, overnatting og eventuell kilometergodtgjørelse.

Vi tilbyr ulike rådgivingspakker med rabattert pris. Se i nettbutikken under “Rådgiving”. Kontakt Vibhoda Holten, mobil 91698010, for spørsmål. 

For arbeid som varer mer enn en uke, som f.eks. utredninger, utarbeidelse av rapporter mv. avtales det pris i hvert enkelt tilfelle.