Vi tilbyr følgende Albrecht jordanalyser:

Type Nummer Eksempel
Standard Albrechtanalyse (Re: Grüne Brücke)

Innehold:

 • Jordens TEC – total kationbyttekapasitet. Jordens evne til å holde på næringsstoffer (aktuell og potensiell).
 • Jordens pH – aktuell (H20) og potensiell (KCl – reserveaciditet)
 • Organisk karbon %
 • Kationer, plantetilgjengelige:
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
  • Basemetning (funnet og ønsket nivå)
  • Behov for tildeling
 • Fosfor og svovel
 • ENR – estimert N-frigjøring i vekstsesongen
 • Mikronæringsstoffer:
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink
 • Leveres med en anbefaling for tildeling av næringsstoffer og mengder og utførlig forklaring på de forskjellige parametrene.
A417 Standard_analyse_s.1
Stor Albrechtanalyse:

Innhold:

 • Jordens TEC – total kationbyttekapasitet. Jordens evne til å holde på næringsstoffer
 • Jordens pH – buffer og KCl
 • Organisk materiale (glødetap)
 • Tetthet i jord / pakkingsgrad
 • Organisk karbon
 • Tilgjengelig T/C/ha: Tilgjengelig tonn karbon per ha
 • Kationer, plantetilgjengelige:
  • Kalsium, magnesium, kalium, natrium, hydrogen
  • Jordreserve av kationer, svovel og fosfor
  • Behov for tildeling
 • Forholdstall mellom kationer for den aktuelle jordtypen (basemetning) – funnet og ønsket
 • Fosfor og svovel
 • Indikasjoner på jordbiologi:
  • Fosfor, C:P, pH, SOM – forhold til oppbevaringsevne i jord
 • Mikronæringsstoffer
  • Bor, jern, mangan, kobber, sink, klor, jod, molybden, kobolt

Analyseresultat leveres med en plan for balansering av næringsstoffer og mengder, samt utførlig forklaring på de forskjellige parametrene.

Den store analysen anbefales første gang du tar ut jordanalyser, bruk minst en per overordnet jordtype. Ellers når du ønsker å arbeide langsiktig med jorden. Bruk den gjerne på skifter med høy avling og/eller problemskifter.

A405 Stor analyse-s.1
Kompostprøve:

Inneholder analyse av: tørrstoff, pH, total karbon, total N, fosfor, kalium, magnesium, kobber, sink, svovel, kalsium, nitrat, natrium og ammoniakk.

(H001) Kompostanalyse

Analyse av C:N- forhold (A103): Analyse av forholdet/balansen mellom C (karbon) og N (nitrogen) i jorden (etter DUMAS-metoden). C/N-forholdet sier noe om kvaliteten på det organiske materialet, og om hvor stabilt det er i jorda. Et lavere C:N-forhold viser lite karbon (energi) i forhold til nitrogen, og indikerer ei bakteriedominert jord, mer nitrat og mer ustabilt organisk materiale. Analysen kan med fordel bestilles som tilleggsbestilling til en standard eller stor Albrechtanalyse.