Vi erbjuder följande Albrecht analyser:

Type Nummer Eksempel
Standard Albrecht analys  (Re: Grüne Brücke)

Innehåll:

 • Jordens TEC – katjonbyteskapacitet. Jordens förmåga att hålla på näringsämnen -aktuell og potentiell
 • Jordens pH – aktuell (H20) och KCl (reservaciditet)
 • Mullhalt
 • Katjoner, växttillgängliga:
  • Kalcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Behov av tillförsel
 • Fosfor og svavel
 • ENR- Estimerad N/kväve-frigöring i växtsäsongen
 • Mikronäringsämnen/spårämnen:
  • Bor, Järn, Mangan, Koppar, Zink
 • Levereras med rekommenderade mängder för tillförsel av näringsämnen och utförlig beskrivning av de olika begreppen.
A417 Standard_analyse_s.1
Stor Albrecht analys:

Innehåll:

 • Jordens TEC – katjonbytteskapacitet. Jordens förmåga att hålla på näringsämnen
 • Jordens pH – buffer pH og KCl pH
 • Organiskt material
 • Täthet i jord / packning
 • Mullhalt
 • Tillgängligt T/C/ha: Tillgängligt tonn kol/hektar
 • Katjoner, växttillgängliga:
  • Kalcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Hydrogen
  • Jordreserv av katjoner /potential
  • Behov av tillförsel
 • Relationstal mellan katjoner baserat på jordtyp
 • Indikationer på jordbiologi:
  • Fosfor, C:P, pH, SOM – i förhållande till jordens lagringförmåga
 • Mikronäringsämnen /spårämnen
  • Bor, Järn, Mangan, Koppar Zink, Klor, Jod, Molybden, Kobolt

Analyssvaren levereras ihop med en 3-årsplan för utbalansering av näringsämnen och mängder samt en utförlig beskrivning av de olika begreppen.

Den stora analysen rekommenderas första gången du tar en jordanalys, en per överordnad jordtyp du har. Eller när du önskar att jobba långsiktigt med din jord.  Använd den gärna på fält med hög avkastning eller problemfält/jordar.

A405 Stor analyse-s.1
Kompostanalys:

Innehåller analys av; torrvikt, pH, totalt kol, totalt N/kväve, fosfor, kalium, magnesium, koppar, zink, svavel, kalcium, nitrater, natrium og ammoniak.

H001 Kompostanalyse

Analys av C:N- kvot (A103): Analys av förhållande/balans mellan kol (C och kväve (N) i jorden. C:N-kvoten ger en indikation av kvaliteten på det organiska materialet, och hur stabilt det är i jorden. En låg C:N kvot visar på mindre kol (energi) i förhållande till kväve (N), och indikerar en bakteriedominerad jord, mer lättlösligt nitrat och ett mer ostabilt organiskt material. Kan med fördel tas som en tilläggsbeställning till en standard eller stor analys ovanför.